Dumper i täkt i Slite

Täktansökan Slite

Nedan kan du ta del av aktuella uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument relaterade till täktansökan i Slite på Gotland.

Bakgrund och nuläge täktansökan Slite

Därför är det viktigt med ett långsiktigt brytningstillstånd i Slite

Nuvarande tillstånd

Vi arbetar för närvarande inom ett 4-årigt tillstånd som löper fram till och med december 2026. Det gällande täkttillståndet vann laga kraft 5 januari 2023 (se pressmeddelande).

Fakta om nuvarande tillstånd - omfattning och påverkan

Nytt täkttillstånd

I december 2023 skickade vi in ansökan om ett 30-årigt tillstånd.

Pressmeddelande 2023-12-15: Heidelberg Materials ansöker om 30-årigt tillstånd för brytning av kalksten för cementproduktion i Slite

 

Dokument knutet till ansökningarna finner du längst ner på denna sida. 

Dokument som rör gällande täkttillstånd

2022

Dom 2022-12-13

Förhandlingsordning Mark- och miljödomstolen i mål M 2724-22 (4-årigt täkttillstånd)

Cementas yttrande om synpunkter som inkommit kring Cementas ansökan om 4-årigt täkttillstånd, inskickat 1 september 2022 (Totalt 10 dokument)

Ansökan samt dokument tillhörande ansökan inskickad 2022-04-18 (totalt 27 dokument)

2021

Dokument som rör ansökan om nytt täkttillstånd

2023
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt täkt- och vattenverksamhet 30 år
Kompletterande samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om ett nytt tillstånd till täkt- och vattenverksamhet i Slite

 

2022