Täktansökan Slite

Nedan kan du ta del av aktuella uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument relaterade till täktansökan i Slite på Gotland.

Bakgrund och nuläge täktansökan Slite

Därför är det viktigt med ett långsiktigt brytningstillstånd i Slite


Aktuella tillståndsansökningar
Gällande täkttillstånd vann laga kraft 5 januari 2023 (se pressmeddelande).

Status på ansökan för nytt täkttillstånd (ca 30 år):

  • Samråd för allmänheten genomfördes 6 september 2022.
  • Kompletterande samrådsunderlag publiceras 5/7 2023. Synpunkter tas emot t.o.m. 1 september 2023.
  • Under hösten 2023 skickas den färdigställda ansökan in till Mark- och miljödomstolen. 

Dokument knutet till ansökningarna finner du längst ner på denna sida. 

Dokument som rör gällande täkttillstånd

2022

Dom 2022-12-13

Förhandlingsordning Mark- och miljödomstolen i mål M 2724-22 (4-årigt täkttillstånd)

Cementas yttrande om synpunkter som inkommit kring Cementas ansökan om 4-årigt täkttillstånd, inskickat 1 september 2022 (Totalt 10 dokument)

Ansökan samt dokument tillhörande ansökan inskickad 2022-04-18 (totalt 27 dokument)

2021

Dokument som rör ansökan om nytt täkttillstånd

2023

Kompletterande samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om ett nytt tillstånd till täkt- och vattenverksamhet i Slite

 

2022