Människor: Medarbetarutveckling

Det är viktigt för företagets framtid att våra medarbetare utvecklas och trivs. Vi erbjuder både intressanta karriärmöjligheter och goda arbetsvillkor. Eftersom vi ingår i en internationell koncern verkar vi delvis i en internationell miljö med de möjligheter det ger.

Vi lägger kraft på talangutveckling och karriär- och successionsplanering, och vi strävar efter ökad mångfald och jämlikhet. Vi uppmuntrar medarbetare att växa inom företaget och försöker i första hand rekrytera från insidan när det uppstår vakanser eller nya tjänster. Företagets kärnvärderingar är samarbete, hållbarhet, kundfokus och innovation.

De bästa ledarna

Vårt mål är att ha de bästa cheferna i branschen och vi lägger mycket resurser på att utveckla både befintliga och blivande ledare i företaget. 
Vi genomför regelbundet ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer, med inriktning på ledarrollen, hälsa och säkerhet, resultatstyrning och förändringshantering. Talent Development Program utvecklar medarbetare som kan bli aktuella för högre positioner i företaget.

Rekrytering av nya medarbetare

Vi samarbetar med universitetsvärlden med gästföreläsningar, studiebesök, forsknings- och utvecklingsprojekt, examensarbeten samt doktorsavhandlingar och det är så många upptäcker oss. Ett vanligt sätt är sedan att sommarjobba i någon av våra verksamheter.

När du blir anställd tills vidare går du som är ingenjör ett traineeprogram som är på cirka ett år. Deltagarna ges chans till professionell utveckling inom olika områden, både tekniskt och personligt och har längre fram möjlighet att ta sig an mer avancerade roller i företaget.

Samverkan med fackföreningar

Samtliga Heidelberg Materials Northern Europes verksamheter i Sverige, Norge och Danmark har fackföreningar. Ledningen och facken träffas regelbundet och vid behov för att diskutera aktuella frågor. Vi är positiva till bildandet av lokala fackföreningar eftersom vi tror att det gynnar såväl medarbetarna som verksamheten i det långa loppet.

Mångfald på arbetsplatsen

Flertalet medarbetare i branschen är män. Vi arbetar proaktivt för att främja mångfald både vad det gäller jämställdhet och andra aspekter. Vi har en ökande andel kvinnor i alla våra yrken och cirka 25–30 % av våra chefer är kvinnor. Vi främjar jämställdhet till exempel genom att uppmuntra båda de nyblivna föräldrarna att stanna hemma med barnen under en längre period samt erbjuda förstärkt ersättning under perioden.

Nybyggaranda i organisationen

Under senare år har vi haft ett stort antal pensionsavgångar och nu är cirka en tredjedel relativt nyanställda. Tillsammans med våra klimatsatsningar och andra innovationer ger det här en inspirerande miljö och god gemenskap.

På vår enhet i Slite på Gotland genomför vi en klimatomställning som ska kapa 4 % av Sveriges samlade CO2-utsläpp. Vi behöver kontinuerligt rekrytera in nya medarbetare som vill göra den resan möjlig.

Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet att delta i projekt med Ingenjörer utan gränser.

Om vårt samarbete med Ingenjörer utan gränser