Injekteringscement

Våra injekteringscement används bland annat vid tunnelbyggande. Produkterna tillverkas vid Heidelberg Materials Cement Sveriges enhet i Degerhamn på Öland.

Ultrafine 20

Ett mikrocement för mycket krävande injekteringar. 

Ultrafine 20
Injektering 30

Ett injekteringscement för krävande injekteringar.

Injektering 30
Ultrafine 12

Extremt goda inträngningsegenskaper.
 

Ultrafine 12