Malmöterminalen

Kort företagsfakta

Grundades: 1871    
Verksamhet:Tillverkar och säljer cement i Sverige 
Omsättning: Omkring 2,2 miljarder SEK per år
Antal medarbetare: Cirka 355 
Tillverkning: Skövde, Slite  (klicka på namnen för respektive fabriks informationssida)
Huvudkontor: Liljeholmen/Marievik i Stockholm. Försäljningskontor i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Vd: Magnus Ohlsson

Adress

Cementa AB
Marieviksgatan 25
Box 47210
SE-100 74 Stockholm

Telefon +46 (0)8-625 68 00
Fax +46 (0)8-753 36 20

Har du frågor? Använd gärna vårt kontaktformulär.

Om Cementa

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och marknadsför cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker på våra fabriker i Slite och Skövde och i vår anläggning i Degerhamn - platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten.

Cementa har en årsproduktion på cirka 2.8 miljoner ton cement i Sverige, varav 75 procent tillverkas i Slite. Av cementen Cementa tillverkar används sedan 80 procent på den inhemska marknaden i Sverige och 20 procent går på export i huvudsak till Baltikum och Danmark.

Cementa är ett modernt och högteknologiskt företag, och vi satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och användningsområden. På våra fabriker arbetar bland annat processtekniker, processingenjörer, mekaniker, elektriker, konstruktörer och kemister. Inom vår marknadsfunktion samt forskning och utveckling arbetar säljare, tekniker och administratörer. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och försäljningskontor finns i Göteborg, Malmö och Stockholm. 

Produktion och bearbetning av cement sker i stora och synliga anläggningar. Vi arbetar aktivt med att minska vår påverkan på närområdet och vi är måna om att ha en öppen dialog med närboende och andra lokala intressenter.

I vårt informationsblad Utsikt kan du läsa om vad som händer vid våra fabriker.

Miljö är viktigt för oss. Läs mer om hur vi integrerar miljöarbetet i hela verksamheten under avsnittet Hållbarhet

Cementa ingår i den internationella byggmaterialkoncernen Heidelberg Materials.

Platser

Mer information genom att klicka på knapparna