Bygg & anläggningscement

Anläggningscement FA

Anläggningcement FA ger hållbara konstruktioner med en minskad klimatpåverkan. 
CEM II/A-V 42,5 N - MH/LA/NSR

Anläggningscement FA
Aalborg White

För konstruktioner med höga krav på en vit och mycket ljus betong.
CEM I 52,5 R - SR 5

Aalborg White
Anläggningscement Brevik

För medelgrova till grova konstruktioner med krav på moderat värmeutveckling samt vid risk för alkalisilikareaktioner.
CEM I 42,5 N SR3 MH/LA

Anläggningscement Brevik
Bascement Plus

Bascement Plus kan användas vid de flesta vanliga betongarbeten där det ställs krav på klimatförbättrad betong.
CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R

Bascement Plus
Anläggningscement Slite

Anläggningscement Slite har utgått och är ersatt av Anläggningscement FA

 

Anläggningscement Slite
Bascement Slite

Bascement är vår produkt som anpassats till dagens högt ställda krav på ett hållbart byggande.
CEM II/A-LL 42,5 R

Bascement Slite
Byggcement Skövde

Byggcement Skövde har ordinär hållfasthetsutveckling och används vid vanliga betongarbeten.
CEM II/A-LL 42,5 R 

Byggcement Skövde
Industricement Skövde

Industricement Skövde uppfyller kraven för Portlandkalkstencement
CEM II/A-LL 52,5 R

Industricement Skövde
Industricement Slite

Industricement Slite har snabb hållfasthetsutveckling och används till exempel vid krav på tidig formrivning och vid gjutning i kall väderlek.
CEM II/A-LL 52,5 R

Industricement Slite
Snabbcement

Snabb hållfasthetsutveckling och används till exempel vid krav på tidig formrivning och vid gjutning i kall väderlek.
CEM I 52,5 R

Snabbhårdnande cement Skövde