Bygg & anläggningscement

Anläggningcement FA ger hållbara konstruktioner med en minskad klimatpåverkan. 

Anläggningscement FA

För konstruktioner med höga krav på en vit och mycket ljus betong.
 

Aalborg White

Byggcement Skövde har ordinär hållfasthetsutveckling och används vid vanliga betongarbeten.
 

Byggcement Skövde

För medelgrova till grova konstruktioner med krav på moderat värmeutveckling samt vid risk för alkalisilikareaktioner.

Anläggningscement Brevik

Bascement Plus kan användas vid de flesta vanliga betongarbeten där det ställs krav på klimatförbättrad betong.

Bascement Plus

Industricement Slite har snabb hållfasthetsutveckling och används till exempel vid krav på tidig formrivning och vid gjutning i kall väderlek.

Industricement Slite

Anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner som till exempel broar.

Anläggningscement Slite

Bascement är vår produkt som anpassats till dagens högt ställda krav på ett hållbart byggande. 

Bascement Slite

Snabb hållfasthetsutveckling och används till exempel vid krav på tidig formrivning och vid gjutning i kall väderlek.

Snabbhårdnande cement Skövde