Därför behövs ett långsiktigt brytningstillstånd i Slite

  • I Slite produceras cirka tre fjärdedelar av det svenska behovet av cement, och fabriken har därmed stor betydelse för cementförsörjningen till hela Sveriges samhällsbyggnadssektor.
  • Cement är en helt nödvändig produkt i samhällsbyggandet. Att kunna producera cement inom landets gränser är idag en viktig beredskapsfråga, sett till det oroliga läget i vår omvärld. Att ha kontroll över detta insatsmaterial är därför angeläget ur ett nationellt perspektiv. 
  • Heidelberg Materials driver i Slite ett av svensk industris största klimatomställningsprojekt med ambitionen att kunna etablera en anläggning för koldioxidavskiljning (CCS). Målet är att producera cement med noll nettoutsläpp, och möjlighet till en kolsänka, i Slite år 2030. Ett långsiktigt täkttillstånd är en förutsättning för att kunna genomföra detta viktiga projekt. Inte minst då en framtida klimatpositiv cementproduktion dessutom kommer att vara avgörande för klimatomställningen inom hela Sveriges byggsektor. För mer information, besök projektsidan för Slite CCS