Prognosportalen - för bättre och säkrare leveransprognoser

Syftet med Prognosportalen är att våra kunder ska få säkrare och bättre leveransprognoser.

I prognosportalen kan kunderna själva lägga in sitt cementbehov och skapa prognoser. På så blir leveransplaneringen mer träffsäker och exakt.

Förutom en mer exakt prognos är det också lättare att uppdatera cementbehoven löpande under året, vilket gör att det successivt byggs upp en intelligens i systemet med möjlighet att se sitt faktiska uttag i jämförelse med prognosen. På så sätt byggs en uttagshistorik upp. Man kan även modifiera siffrorna och förbättra prognosen under hela året.

Har du frågor om Prognosportalen eller vill få access till denhör av dig.