Cementfabriken i Slite på Gotland, i skymning, kvällsljus

Om oss

Vi är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen Heidelberg Materials. Vi tillverkar och säljer cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkning sker i våra fabriker i Slite på Gotland och i Skövde – platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. I Degerhamn på Öland producerar vi injekteringscement.