Hållbart byggande

Det är svårt att föreställa sig en värld utan betong. Materialet har en viktig roll vid byggandet av det moderna samhället och dess infrastruktur.

Betong – ett hållbart byggmaterial

Betong är vår tids mest använda och mångsidiga byggnadsmaterial, och som betongens sammanhållande kraft har cement en nyckelroll i byggandet av ett hållbart samhälle. Betong används till alla typer av byggnadsverk; bostäder, tunnlar, broar, dammar och vägar, och gör vårt samhälle effektivt, funktionellt och bekvämt. Det är ett mångsidigt, beständigt och starkt byggmaterial som kan tillverkas i stora volymer nära byggplatserna till en rimlig kostnad.

Betong har en oöverträffad livslängd och flexibilitet samt en rad hållbarhetsfördelar ur ett livscykelperspektiv, däribland god värmelagrande förmåga. Vår ambition är att aktivt medverka till ett hållbart samhälle genom att investera i produktutveckling och bidra med expertis inom hållbart byggande.

Ständig utveckling

Genom våra samarbetsorganisationer arbetar vi med att utveckla och förmedla kunskap om betongens fördelar på områden som mekanisk hållfasthet och stabilitet, säkerhet i händelse av brand, skydd mot buller samt energiekonomi och värmelagring. Vi arbetar också ständigt för att få fram cement som kan tillverkas med mindre utsläpp av koldioxid.

Vår vision - noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykel

Cementa och HeidelbergCement Northern Europe har formulerat en vision om att nå klimatneutralitet år 2030. En vision som innebär noll koldioxidutsläpp under betongprodukternas livstid. Läs mer om visionen

Vägledningar Hållbart byggande betong

Hållbarhetsrådet (Betongföreningen) med Cementa har tagit fram fyra dokument om hur betongens egenskaper bidrar till att uppfylla kraven i certifieringssystemen. Vägledningarna, en för vart och ett av miljöcertifieringssystemen, vänder sig till alla yrkeskategorier som aktivt arbetar i nybyggnadsprojekt som ska certifieras – byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, materialtillverkare, miljösakkunniga, experter på miljöcertifieringssystem, assessorer m.fl.

Filmen om nollvisionen