Murcement Skövde

Murcement Skövde är ett bindemedel särskilt anpassat för användning i bruk för tegel- och blockmurning samt i bruk för utvändig- och in-vändig puts. Produkten innehåller luftporbildande tillsatsmedel vilket gör den lämplig vid beredning av frostbeständigt murbruk. 

Instruktioner för murning

Murbruksklass A (t.ex. murverk som bär stora laster och armerade tegelkonstruktioner): vikt 100/350. Volym 1:3

Murbruksklass B (t.ex. Murning av betong och lättklinkerblock, även i grundmurar murning av fasadtegel, även i slagregnrik klimatzon): Vikt 100/600. Volym 1:5

Murbruksklass C (t.ex. murning av block, tegel- och kalksandsten vid låga belastningar, dock ej i slagregnrik klimatzon): vikt 100/900. Volym 1:7

Putsbrukstyp A (t.ex. Slamning av betongytor och tunngrundning och putsningsarbeten där mycket hög hållfasthet erfordras.): vikt 100/350. Volym 1:3

Putsbrukstyp B (t.ex. grovputs och slamning på tegel, kalksandsten, betong- och lättklinkerbetongmurverk och träullsplattor): vikt 100/600. Volym 1:6

Putsbrukstyp C (t.ex. grovputs och slamning på tunngrundat underlag): vikt 100/900. Volym 1:7