Depå, logistik & öppettider

Alltid nära till cement

Tillverkningen av cement sker vid våra fabriker i Slite och Skövde. 

Effektiv distribution

Kraven är stora på att cementet kan distribueras ut på marknaden på ett snabbt, effektivt och miljöeffektivt sätt. Därför har vi en effektiv transportapparat med fartyg och strategiskt placerade depåer längs Sveriges kuster. 

Från depåerna går cementet vidare med speciella bulkbilar eller på järnväg. Transporterna sker i helt slutna system. Tre specialbyggda fartyg fraktar cement till de svenska depåerna och används även för export. Fartygen Sunnanvik, Östanvik och Västanvik har en total besättning på cirka 65 personer. Våra fartygstransporter utgör cirka åtta procent av den svenska kustsjöfarten. 

Öppettider för Cementas depåer

Cementas utlastning av löst cement är tillgänglig måndag - fredag på nedanstående tider.
OBS! Nedanstående tider kan tillfälligt ändras under semesterperioden, sådan förändring anslås vid den lokala utlastningsplatsen.

Depå

Telefon Öppethållandetid Lev.serv-ansvarig kontakt
Skövde 0500-42 47 11

00.00 - 00.00 Utlastn. (även helg)
07.00 - 15.30 Exp.tid
11.30 – 12.00 Lunch

0500-42 47 11

Varberg 0340-62 26 16 05.00 - 20.00 Utlastn. 
07.30 - 16.00 Exp.tid

08-625 68 66
08-625 68 68

Wallhamn 0706-58 56 50 07.00 - 16.00 Utlastn.
07.30 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Malmö 040-36 15 48 05.00 - 21.00 Utlastn.
07.00 - 15.30 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Degerhamn 0485-56 19 78 05.00 - 23.00 Utlastn.
07.00 - 15.30 Exp.tid
0485-56 19 00
Köping 010-476 25 05 05.00 - 22.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Västerås 070-577 00 43 06.00 - 21.00 Utlastn. 
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Bålsta 070-577 00 43 06.00 - 22.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Stockholm 073-153 97 55 05.00 - 22.00 Utlastn.
06.00 - 15.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Norrköping 011-18 05 40 05.00 - 21.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Söderhamn 0270-28 52 02 06.00 - 15.00 Utlastn.
06.00 - 15.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Sundsvall 060-17 66 53 06.00 - 15.00 Utlastn.
06.00 - 15.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Örnsköldsvik 0703-70 63 74 07.00 - 16.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Umeå 072-96 66 522 06.30 - 15.30 Utlastn.
06.30 - 15.30 Exp.tid
11.00 – 12.00 Lunch
08-625 68 66
08-625 68 68
Skelleftehamn 0910- 335 20 06.30 - 15.00 Utlastn.
06.30 - 15.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Luleå 0920-184 80 07.00 - 16.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
11.00 - 12.00 Lunch
08-625 68 66
08-625 68 68
Slite 0498-28 10 00 05.00 - 23.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
0498-28 13 08

LSA (leveransserviceansvarig) är Cementas kontaktperson i leveransfrågor vid angiven depå. Där telefonnummer är angivet finns personal som ansvarar för det löpande leveransarbetet.

Ej utbildad chaufför kan erbjudas lastning endast under bemannad tid.
Vid automatisk utlastning måste LSA kontaktas dagen innan lastning ska ske, om utbildning för ensamlastning är aktuell.

Öppet innebär att utlastning kan ske också på obemannad tid. Under tid som skiljer mellan öppethållandetid och expeditionstid finns alltid en jour som kan kontaktas om det uppstår problem.

Marcus Karlsson

Logistikchef

Samrådsunderlag, planerade arbeten m m

Depå Bålsta

Samrådsunderlag

Depå Norrköping

Huvudkontor

Adress

Cementa AB
Marieviksgatan 25
Box 47210
SE-100 74 Stockholm

E-post: info@cementa.se 
Telefon +46 (0)8-625 68 00
Fax +46 (0)8-753 36 20