Hållbarhet

Vi arbetar målmedvetet för en hållbar utveckling av alla våra aktiviteter. På denna sida kan du läsa mer om vad vi göra för att minimera vår påverkan på miljö och samhället runt omkring våra verksamheter. Här finns våra artiklar om hållbarhet.

 • Hållbart samhällsbyggande

  Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från bostäder och infrastruktur till säker vattenhantering och elförsörjning. Materialet består till största delen av berg och grus som blandas med vatten och cement. Cementen är nyckelkomponenten i betong då den har en sammanbindande funktion.
 • Färdplan cement bortom nettonoll

  Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Initiativet Fossilfritt Sverige, som har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen har bjudit in ett antal branscher för att skriva sina färdplaner för fossilfrihet och ökad konkurrenskraft. Detta är den svenska cementindustrins färdplan, framtagen av Heidelberg Materials Cement Sverige

 • Ansvarsfull markanvändning

  Vi arbetar proaktivt för att främja biologisk mångfald på och omkring våra täkter.

 • Vatten - vårt ansvar

  Läs vår rapport om vattenförhållandena på Gotland och hur verksamheten påverkar.
 • Kalkstensbrytning i täkter

  Vår målsättning är att kunna samexistera med människor och natur i ett hållbart samhälle i en levande bygd.

Hållbarhetsprojekt

Nedan ser du några exempel på hållbarhetsprojekt.