Hållbarhet

Hållbarhet

Vi arbetar målmedvetet för en hållbar utveckling av alla våra aktiviteter. På denna sida kan du läsa mer om vad vi göra för att minimera vår påverkan på miljö och samhället runt omkring våra verksamheter. Här finns våra artiklar om hållbarhet.

 • Hållbart samhällsbyggande

  Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från bostäder och infrastruktur till säker vattenhantering och elförsörjning. Betongen är en grundpelare för den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle. Materialet består till största delen av berg och grus som blandas med vatten och cement. Cementen är nyckelkomponenten i betong då den har en sammanbindande funktion.
 • Nollvision för koldioxid

  Vår vision - Noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykel.

 • "Vi arbetar på flera fronter för att nå vårt mål"

  3 frågor till Karin Comstedt Webb, Sustainability Manager Cementa.

 • Färdplan cement för ett klimatneutralt betongbyggande

  Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Initiativet Fossilfritt Sverige, som har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen, har under 2018 bjudit in ett antal branscher för att skriva sina färdplaner för fossilfrihet och ökad konkurrenskraft. Detta är den svenska cementindustrins färdplan, framtagen av Heidelberg Materials Cement Sverige

 • Det här är CCS

  CCS står för ”carbon, capture and storage”, och är ett samlingsnamn för tekniker för att fånga in, transportera och lagra koldioxid som uppstår vid exempelvis cementproduktion.
 • Ansvarsfull markanvändning

  Vi arbetar proaktivt för att främja biologisk mångfald på och omkring våra täkter.

 • Vatten - vårt ansvar

  Läs Cementas rapport om vattenförhållandena på Gotland och hur verksamheten påverkar.
 • HeidelbergCement Sustainability Commitments 2030

  Lönsam tillväxt för HeidelbergCement - koncernen där Cementa ingår - måste också vara en långsiktigt hållbar tillväxt.

 • Slite CCS

  Med hjälp av Carbon Capture and Storage (CCS) - att fånga in och lagra koldioxid - har vi möjlighet att ställa om den svenska cementindustrin till att bli klimatneutral och dessutom uppnå minusutsläpp.

Hållbarhetsprojekt

Nedan ser du några exempel på hållbarhetsprojekt.