Människor: Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi har ett uttalat fokus på detta genom hela organisationen.

Vårt mål är att vara en säker arbetsplats för alla medarbetare och underentreprenörer.

Kunskap och medvetenhet viktigast

Medarbetarnas kunskap och medvetenhet är avgörande faktorer för att minska risken för olyckor på arbetsplatsen.

Synligt ledarskap och löpande riskbedömningar är också mycket viktiga för att hålla nere antalet arbetsplatsolyckor. Till det har införandet av verktyg som 1-1 samtal, säkerhetssamtal, Take One (ta en minut att reflektera) och ordning- och reda-principerna 5S, gjort att antalet arbetsplatsolyckor minskat betydligt.

Även skyddsutrustning

Vi lägger mycket arbete på att installera skyddsutrustning på alla rörliga maskindelar. Vi använder oss också av en låsrutin med hjälp av hänglås som vi kallar LOTOTO (lock out, tag out, try out) för att säkerställa att maskinen inte går att starta samtidigt som någon annan arbetar med den, till exempel för att göra underhåll. 

Säkerhetsvecka

Varje år håller vi en säkerhetsvecka vid våra fabriker då vi har särskilt stort fokus på säkerhetsfrågorna och arrangerar särskilda utbildningstillfällen. Säkerhetsveckan genomförs vid alla enheter inom Heidelberg Materials.

Säkra produkter

Våra produkter är klassificerade och kategoriserade enligt ”European Community Regulation on chemicals and their safe use” (REACH), som reglerar säker hantering av kemiska produkter både ur medarbetar- och kundperspektiv.

Säkerhetsdatabladen för cement är uppdaterade och publicerade i enlighet med kraven från REACH.

Våra fabriker

På båda våra fabriker - Skövde och Slite - har vi organisationer och arbetsmiljöansvariga som bevakar och utvecklar arbetsmiljöarbetet kontinuerligt.