Så blandar du din betong

Uppdelat på typ av konstruktion:

Tryckhållfasthet:
25 MPa   

1. Inomhus i torra lokaler

T.ex. källarbjälklag, undergolv i källare, bjälklagsplattor, enskiktsgolv med liten belastning, husgrunder, grundsulor. 

CementGrus 0-8 mmSten 8-16 mmVattenBetongvolym (ca.)
1 säck Byggcement,
20 kg
 
41 liter36 liter12 liter62 liter
Tryckhållfasthet:
30 MPa

2. Oskyddade vertikala konstruktioner i luft

T.ex. oputsade väggar, pelare och stödmurar, oskyddade källarmurar över grundvattenytan.
 

CementGrus 0-8 mmSten 8-16 mmVattenBetongvolym (ca.)
1 säck Byggcement,
20 kg
 
36 liter32 liter11 liter54 liter
Tryckhållfasthet:
35 MPa   

3. Konstruktioner utsatta för vattentryck

T.ex. bassänger, dammar, badbryggor. Oisolerade källarmurar under grundvattennivå. Tak och altaner utan fuktisolering, brunnsbetäckningar/-lock, körbanor.
 

CementGrus 0-8 mmSten 8-16 mmVattenBetongvolym (ca.)
1 säck Byggcement,
20 kg
 
32 liter28 liter9 liter48 liter
 • Mät upp betongmaterial
  Proportionera noggrant med hjälp av styva mätkärl eller för cement gärna en hel säck på 20 kilo. 
  Satsen ska inte göras större än att den kan gjutas inom en timme. 
 • Använd jämn grus- och stenkvalitet
  Vid gjutning av grövre konstruktioner krävs även grövre ballast. 
 • Använd dricksvatten
  Mät upp vattnet i förväg, cirka 9 - 12 liter/20 kilo cement. Vattenbehovet varierar med ballastens beskaffenhet. Lägst vattenhalt ger starkast betong, men den är då mer svårarbetad.
 • Blandning
  Betongen blandas med maskin typ frifallsblandare "tombola" i minst tre minuter. 
 • Gjutning
  När betongen placerats i formen skall den bearbetas noggrant, helst med vibratorstav eller vibratorbrygga. Gjut inte mot tjälad mark. 
 • Härdning
  Betongen ska hållas fuktig under de första dygnen. Sommartid ska betongen snabbt skyddas mot avdunstning. Vintertid ska betongen skyddas mot kyla och vind med isolering. Använd gärna varmvatten till blandningen. Betongmassan bör ha en temperatur på minimum +15 grader Celsius.
 • Formrivning
  Rivning av icke bärande form bör ske tidigast efter fyra dygn. Bärande form kräver längre tid. Kvarsittande form skyddar betongen mot avdunstning, kyla och vind och kan därför med fördel sitta kvar så länge som möjligt. 

Om tillsatsmedel

Ofta önskas eller krävs speciella egenskaper på betong som kan lösas genom att tillsätta tillsatsmedel. Till exempel måste man tillsätta ett medel som ökar betongens luftporsystem i konstruktioner som är utsatta för fukt i kombination med frost, vilket förstås gäller för all oskyddad utomhusbetong.

Exempel på tillsatsmedel
 • Flyttillsatsmedel: Används i betong för att förbättra dess bearbetbarhet utan att öka vatteninnehållet.
 • Luftporbildare: Används i betong för att få den frostbeständig.
 • Accelerator: Används i betong för att snabba på starten av hydratationen (betongens härdning).
 • Retarder: Används i betong för att fördröja starten av hydratationen så att betongen förblir bearbetbar en längre tid än vad den annars skulle varit.
 • Pigment: Används i betong för att förändra dess färg.

Vi kan inte ange vilken mängd tillsatsmedel just du behöver utan hänvisar till extern information som du finner hos tillverkare av tillsatsmedel eller hos någon av deras återförsäljare. 

Hälsa & säkerhet

För att hantera cement och betong krävs en viss kunskap. Rätt hanterat så är det ingen fara, men det finns en hel del att tänka på. Här finns en broschyr som beskriver vad du behöver tänka på:

För ytterligare information kontakta oss på info.cement.swe@heidelbergmaterials.com

Jenny blandar betong

Så tillverkar du betong

Jenny visar hur man tillverkar betong

Blanda den bästa betongen, ta ett sättmått, flytsättmått, lufthaltsprov eller testa hållfastheten på din betong.

Lär dig mer om cement och betong