Så blandar du din betong

Uppdelat på typ av konstruktion:

Tryckhållfasthet:

25 MPa   

Inomhus i torra lokaler

Källarbjälklag, undergolv i källare, bjälklagsplattor, enskiktsgolv med liten belastning, husgrunder, grundsulor. 

Cement Grus 0-8 mm Sten 8-16 mm Vatten Betongvolym (ca.)
1 säck Byggcement,
20 kg
 
41 liter 36 liter 12 liter 62 liter

Tryckhållfasthet:

30 MPa

Oskyddade vertikala konstruktioner i luft

T.ex. oputsade väggar, pelare och stödmurar, sädessilor, oskuddade källarmurar över naturliga grundvattenytor
 

Cement Grus 0-8 mm Sten 8-16 mm Vatten Betongvolym (ca.)
1 säck Byggcement,
20 kg
 
36 liter 32 liter 11 liter 54 liter

Tryckhållfasthet:

35 MPa   

Konstruktioner utsatta för vattentryck

T.ex. vattenbassänger, bassänger, dammar, badbryggor. Oisolerade källarmurar under grundvattennivå. Tak och altaner utan fuktisolering, brunssbetäckningar, körbanor.
 

Cement Grus 0-8 mm Sten 8-16 mm Vatten Betongvolym (ca.)
1 säck Byggcement,
20 kg
 
32 liter 28 liter 9 liter 48 liter

Mät upp betongmaterial
Proportionera noggrant med hjälp av styva mätkärl eller för cement gärna en hel säck på 20 kilo. 
Satsen ska inte göras större än att den kan gjutas inom en timme. 

Använd jämn grus- och stenkvalitet
Vid gjutning av grövre konstruktioner krävs även grövre ballast. 

Använd dricksvatten
Mät upp vattnet i förväg, cirka 10 - 12 liter/20 kilo cement. Vattenbehovet varierar med ballastens beskaffenhet. Lägst vattenhalt ger starkast betong, men den är då mer svårarbetad.

Blandning
Betongen blandas med maskin typ frifallsblandare "tombola" i minst tre minuter. 

Gjutning
När betongen placerats i formen skall den bearbetas noggrant, helst med vibratorstav eller vibratorbrygga. Gjut inte mot tjälad mark. 

Härdning
Betongen ska hållas fuktig under de första dygnen. Sommartid ska betongen snabbt skuddas mot avdunstning. Vintertid ska betongen skyddas mot kyla och vind med isolering. Använd gärna varmvatten till blandningen. Betongmassan bör ha en temperatur på minimum +15 grader C. 

Formrivning
Rivning av icke bärande form bör ske tidigast efter fyra dygn. Bärande form kräver längre tid. Kvarsittande form skyddar betongen mot avdunstning, kyla och vind och kan därför med fördel sitta kvar så länge tiden tillåter. 

Hälsa & säkerhet

För att hantera cement och betong krävs en viss kunskap. Rätt hanterat så är det ingen fara, men det finns en hel del att tänka på. Här finns en broschyr som beskriver vad du behöver tänka på:

 

För ytterligare information kontakta oss på telefon 08-625 68 00.

Jenny blandar betong

Så tillverkar du betong

Jenny visar hur man tillverkar betong

Blanda den bästa betongen, ta ett sättmått, flytsättmått, lufthaltsprov eller testa hållfastheten på din betong.

Lär dig mer om cement och betong