Så blandar du din betong

Tryck-hållfasthet

Cement Grus 0-8 mm Sten 8-16 mm Vatten Typ av konstruktion
25 MPa    

1 säck,
25 kilo

50 liter 45 liter 15 liter

Inomhus i torra lokaler.

Källarbjälklag, undergolv i källare, bjälklagsplattor, enskiktsgolv med liten belastning, husgrunder, grundsulor. 

30 MPa     1 säck,
25 kilo
45 liter 40 liter 14 liter

Oskyddade vertikala konstruktioner i luft

T.ex. oputsade väggar, pelare och stödmurar, sädessilor, oskuddade källarmurar över naturliga grundvattenytor

35 MPa   1 säck,
25 kilo
40 liter 35 liter 11 liter

Konstruktioner utsatta för vattentryck

T.ex. vattenbassänger, bassänger, dammar, badbryggor. Oisolerade källarmurar under grundvattennivå. Tak och altaner utan fuktisolering, brunssbetäckningar, körbanor.

Mät upp betongmaterial
Proportionera noggrant med hjälp av styva mätkärl eller för cement gärna en hel säck på 25 kilo. 
Satsen ska inte göras större än att den kan gjutas inom en timme. 

Använd jämn grus- och stenkvalitet
Vid gjutning av grövre konstruktioner krävs även grövre ballast. 

Använd dricksvatten
Mät upp vattnet i förväg, cirka 12-16 liter/25 kilo cement. Vattenbehovet varierar med ballastens beskaffenhet. Lägst vattenhalt ger starkast betong, men den är då mer svårarbetad.

Blandning
Betongen blandas med maskin typ frifallsblandare "tombola" i minst tre minuter. 

Gjutning
När betongen placerats i formen skall den bearbetas noggrant, helst med vibratorstav eller vibratorbrygga. Gjut inte mot tjälad mark. 

Härdning
Betongen ska hållas fuktig under de första dygnen. Sommartid ska betongen snabbt skuddas mot avdunstning. Vintertid ska betongen skyddas mot kyla och vind med isolering. Använd gärna varmvatten till blandningen. Betongmassan bör ha en temperatur på minimum +15 grader C. 

Formrivning
Rivning av icke bärande form bör ske tidigast efter fyra dygn. Bärande form kräver längre tid. Kvarsittande form skyddar betongen mot avdunstning, kyla och vind och kan därför med fördel sitta kvar så länge tiden tillåter. 

För ytterligare information kontakta oss på telefon 08-625 68 00.

Blanda den bästa betongen, ta ett sättmått, flytsättmått, lufthaltsprov eller testa hållfastheten på din betong.

Lär dig mer om cement och betong