Utsikt

Utsikt är Heidelberg Materials Cement Sveriges informationsblad för närboende runt våra fabriker.

  • Här kan du läsa om vad som händer på våra produktionsenheter, åtgärder som förbättrat miljön både inne vid och utanför fabriken, och träffa våra engagerade medarbetare.
  • Klicka på orterna nedan för att nå arkivet från 2013 och framåt.
  • Kontakta redaktionen på info@cementa.se.
  • Läs Utsikt och följ oss också gärna på Facebook, Twitter, Instagram eller Linkedin.
Slite

- Fabrikschef Matilda Hoffstedt har ordet- senaste nytt om verksamheten och satsningen Slite CCS 
- Cementa Research ligger i framkant med FoU kring framtidens cementtillverkning
- Planeringen för ett nytt vattenverk på Gotland fortsätter
- Cementa växer med nya medarbetare i Slite
- I sommar öppnar Slitefabriken upp dörrarna för de populära fabriksvisningarna

 

- Matilda Hoffstedt har ordet
- Lena Yotis är Slitefabrikens nya miljöchef
- Matilda Hoffstedt om vilken betydelse cementtillverkningen i Slite har för svenskt samhällsbyggande
- Arbetet med förstudien inför CCS i Slite pågår och är klar i slutet av året 
- Cementas planerade vattenreningsverk kan stärka vattenförsörjningen på norra Gotland

 

- Fred Grönwall tackar för sina år som fabrikschef i Slite.
- Nya fabrikschefen Matilda Hoffstedts hjärtefråga är klimatomställningen.
- Den nya satsningen på CCS i Slite.
- Stora förbättringsprojekt i fabriken.
- Nu startar Quarry Life Award, HeidelbergCement-koncernens globala forskningsprogram för biologisk mångfald.
 

- Fabrikschefen: Läget i fabriken inför hösten, förberedelser inför prövningen av täktansökan.
- Framstegen med alternativa bränslen och betydelsen av gotlänningarnas engagemang för återvinning.
- Ansvarsfull markanvändning och världsunika fjärilsprojekt i täkten. 
- Slitefabrikens framgångsrika arbete med HLR som räddar liv.
- Cementa växer med nya medarbetare.

 

- Vikten av vatten i en fortsatt verksamhet
- Så arbetar fabriken för bättre miljöprestanda
- Säkerhetsveckan och hur vi bygger en stark säkerhetskultur
- Hänsyn till biologisk mångfald – ny strategi för ansvarsfull markanvändning
 

- Målet om 75 % alternativa bränslen vid fabriken.
- Arbetet med klimatneutral cement och betong.
- Status i täktansökan
 

- Täktansökan – betydelsen av kalkstenen i Slite
- Återuppbyggnaden av bränslehallen efter branden i maj
- Quarry Life Award - initiativ som stärker naturen
 

- Kartläggning av väddnätfjärilen vid File hajdar inför den kommande täktansökan.
- Status i täktansökan.
- Västra brottet vattenfylls för att kunna använda det som processvatten.
- Jenny Sander, ny HR-chef i Slite. 
 

- Bättre miljö vid kvarnarna efter filterbyte
- Magasinet som kan minska vattenbristen på Gotland
- Ny täktansökan påbörjas
- Buller – åtgärder vid fabriken

- Buller – fakta och åtgärder vid fabriken
- Produktionsstart av Multicem – produkt med bra miljöprofil
- Inventeringar av naturen vid File Hajdar
- Industriväggen har piggats upp med graffitikonst
- Ny miljöingenjör Jon Hallgren
 

- Natura 2000: Industrin och naturvärden kan samsas på Gotland
- Förbättringar vid täktområdet för att gynna både natur och närsamhälle
- Underhållstopp – varför görs det och hur går det till?
- Alternativa bränslen: fabriken fick en utmärkelse och arbetet fortgår för att förbättra logistiken.
- Flera åtgärder har minskat buller från fabriken

Skövde

- Jörgen Staflund har ordet
- Små justeringar kan rädda liv - om säker arbetsplats
- Lyckade försök med biokol kan sänka koldioxidutsläppen

 

- Jörgen Staflund har ordet och berättar om sina första månader som ny fabrikschef i Skövde.
- Nya dumprar med gummiflak minskar bullret.
- Maria Barrestig är ny miljöansvarig i Skövdefabriken.
- Nya cementsäckar med lägre klimatpåverkan.
- Enduro-VM körs i sommar i stenbrottet.
 

- Fabrikschefens ord: Läget i fabriken med anledning av coronapandemin.
- Utrullningen av nya markanvändningsplanen i täkten.
- Fabrikens samarbete med Skövde kommun för kompetensförsörjning.
- Nya dumprar som lastar mer- och drar mindre diesel.
- Nya cementkylarna på plats innan sommarvärmen.
 

- Fjärrstyrd drift en ny resurs
- Ansvarsfull markanvändning 
- Trygg arbetsmiljö vid utlastningen 
- Nollvision för koldioxidutsläpp 

- Separatmalningsförsök för minskad klimatpåverkan 
- Nya arbetsmetoder i packeriet för ökad säkerhet 
- Ny chef i gruvan – Marie Apelgren 
 

 

- Bostadsbyggandet driver behovet av cement
- Quarry Life Award - initiativ som stärker naturen
- Behovet av betong i samhället
- Säkerhetsövning som gav viktiga insikter
- Restmaterial används vid lokalt byggande
 

- Byggandet driver efterfrågan på cement
- Nya förpackningslinjen spar resurser och miljö
- Hälsa och säkerhet - Frida Sveider
- 35 % alternativa bränslen

 

- Miljövinst med den nya förpackningslinjen 
- Produktionsstart för klimatanpassade Bascement Skövde
- Ny omgång av Quarry Life Award – vilka tänkbara projekt finns i Skövde?
- Naturvärden i Skövde har kartlagts inför ansökan om det nya täkttillståndet.
- Två år utan skador vid fabriken .
 

- Täktansökan
- Den planerade efterbehandlingen
- Ett nytt grönområde som öppnas upp för allmänheten bredvid täkten
- Planerad flytt av Hållsdammsbäcken
- Inköp av ny borrigg som är både tystare och säkrare.

Degerhamn t.o.m. 2017

- Täktansökan – i samklang med naturen
- Cement för framtiden
- Ny inköpschef Marcus Olsson
 

- Minskade stoftutsläpp efter filterbyte
- Förbättringar på Hälsa- & säkerhetsområdet
- Förberedelser för ny täktansökan 
- Nytt BirdLife-projekt om våtmarker
- Effektiva åtgärder mot buller
 

- Underhållsstoppet – så går det till
- Produktionsförsök för en ny klimatanpassad cementsort
- Användningen av alternativa bränslen för att minska koldioxidutsläppen
- Ny omgång av Quarry Life Award – vilka tänkbara projekt finns i Degerhamn?
- Ny inköpschef vid fabriken: Hans Sjögren
 

 

- Den nya naturstigen och fortsatt arbete för att stärka biologisk mångfald vid täkten
- Gammal deponi avslutas
- Algprojektet
- Nya hälsa och säkerhetsrådgivaren Johan Persson berättar om sina utmaningar.
- Förbättringar i fabriksmiljön
- Ny processingenjör Sandra Hilmersson 
 

Ladda ner

Bild på Utsikt - vårt nyhetsbrev till närboende runt våra fabriker