Prognosverktyg HETT22

HETT22 är ett prognosverktyg för simulering av betongens temperatur- och hållfasthetsutveckling i en konstruktion. Detta är av stor betydelse vid planering av betonggjutningar. (HETT22 ersatte HETT11 2022)

För att få tillgång till HETT22 behöver du ange namn och e-post här för att få löpande nyheter om programmet. Om du inte önskar få dessa nyheter kan du tacka nej till det i det första utskicket du får. Välkommen!

 

 
Här kan du läsa om den senaste versionens uppdateringar:

Mer om HETT22

Temperaturer under 5 grader

Under en stor del av året understiger temperaturen 5 grader i många delar av landet. I ett kallt klimat med både minusgrader, snö och is är det viktigt att planera och vidta adekvata åtgärder vid betongarbeten. Å andra sidan kan gjutning av massiva konstruktioner leda till kostsamma lösningar för att förhindra höga temperaturer och temperaturgradienter.

HETT22 tar hänsyn till betongsammansättningens värme- och hållfasthetsutveckling, förutsättningar på arbetsplatsen som konstruktionstyp, dimensioner, formmaterial och isolering samt väderförhållanden.

HETT22  kan till exempel användas för att bedöma:

 • Formrivningstid
 • Risk för tidig frysning
 • Om krav på maximal temperatur uppfylls
 • Val av betongkvalitet
 • Val av åtgärder som isolering och täckning
 • Glättningstid

Programmet är också ett pedagogiskt verktyg för att öka förståelsen för betongs egenskapsutveckling under olika förhållanden och betydelsen av vald betongkvalitet och åtgärder.

Användning av betong med låg klinkerandel ställer högre krav på att rätt åtgärder vidtas, inte minst under den kallare årstiden. För att möjliggöra prognoser med så kallad klimatförbättrad betong har databasen i HETT22 uppdaterats och omfattar nu även betongkvaliteter med tillsats av slagg.

De viktigaste uppdateringarna jämfört med tidigare versioner av HETT är:

 • Nya typfall för simulering i 2D.
 • Väderprognoser kan inhämtas från SMHI eller YR.
 • Möjlighet att lägga in egna platser för väderdata
 • Hållfasthet och mognadsålder kan beräknas från importerade mätdata
 • Nytt sätt att beskriva inlagda betongkvaliteter
 • Enkel hantering av databaser för olika material
 • Språkhantering som även omfattar engelska och norska.

Vid frågor om HETT22 eller förslag till förbättringar och vidareutveckling av programmet kontakta Mikael Westerholm.

HETT22

Webbinarium om HETT22

Mikael Westerholm, projektledare på FoU, demonstrerar HETT22

Mikael Westerholm

Projektledare/Specialist betong

Ladda ner