Nu startar samråd för CCS-anläggningen i Slite på Gotland

Tio punkter till göra-listan ”Komma i mål med klimatomställningen”

Nu krävs effektivt agerande från myndigheter för att säkerställa elförsörjningen till Gotland år 2030

Läs mer

Cement för hållbart samhällsbyggande

Heidelberg Materials Cement Sverige (tidigare Cementa) är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och säljer cement och erbjuder kunskap om användning av cementprodukter. Cement är nyckelingrediensen i betong, som är grunden för hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur.

Vi var här när grunden lades

I uppemot 150 år har våra material skapat grunden för dig, mig och för kommande generationer.

Vi har en stolt historia i ryggen, och nu bygger vi vidare på den - som Heidelberg Materials.

Stadsvy

Hej framtid!

I fokus just nu

 • Tio punkter till göra-listan ”Komma i mål med klimatomställningen”

  Sveriges mål att nå noll nettoutsläpp till 2045, och EU:s mål om det samma till 2050, motiverar och förpliktigar. Men det är bråttom och vi kommer inte klara klimatomställningen på egen hand. Den 16 juni hålls ett nationellt klimatmöte i Stockholm som ska klargöra hur vi når nettonollutsläpp i Sverige och EU. Det krävs att politiken nu kavlar upp ärmarna och går från ord till handling.
 • Nu krävs effektivt agerande från myndigheter för att säkerställa elförsörjningen till Gotland år 2030

  Svenska kraftnät meddelade 30 maj ett beslut om att driftsätta två nya kraftledningskablar till Gotland 2031. Beslutet är i grunden välkommet, men tidsplanen är inte ambitiös nog. Det innebär att det nu vilar ett stort ansvar på Svenska kraftnät och alla inblandade myndigheter att korta ledtiderna för genomförandet.
 • Vad händer om inte Gotland får mer el innan 2030?

  För att hålla uppe tempot i klimatomställningen behöver elförsörjningen till Gotland förstärkas. Nu ser vi fram emot att Svenska kraftnät fattar beslut om en tydlig och välförankrad tidplan som säkerställer att den nya Gotlandsförbindelsen är på plats innan 2030. 
 • Pusselbitarna som behövs för att säkra Gotlands elförsörjning

  På Heidelberg Materials är vi just nu mitt inne i ett intensivt arbete för att ställa om cementtillverkningen i Slite. Genom att investera i storleksordningen 10 miljarder kronor, vill vi säkra en hållbar och robust cementförsörjning till Gotland och Sverige över tid.
 • Får man önska mer verkstad och mindre snack?

  Det fyraåriga bryttillståndet för cementtillverkningen i Slite har gett oss och svensk bygg- och anläggningssektor ett välkommet och viktigt andrum. Fyra år är inte en lång tid i vår värld, men ger oss utrymme att arbeta för långsiktiga förutsättningar för verksamheten, samtidigt som vi kan lägga fullt fokus på klimatomställningen till 2030. 
Så tillverkas cement

Så tillverkas cement

Video om cementtillverkningsprocessen