Cementfabriken i Slite på Gotland

Heidelberg Materials ansöker om tillstånd för storskalig koldioxidfångning i Slite på Gotland

Det vulkaniska materialet (VPI) utvinns i täkter på Island.

Nytt unikt cement med vulkaniskt material för kraftigt minskad klimatpåverkan

evoZero

Cementprodukter som gör det möjligt att bygga med betong utan nettoutsläpp

Om evoZero

4 % av Sveriges koldioxidutsläpp ska puts väck

Nu har vi skapat en plats där vi berättar hur det ska gå till:

www.sliteccs.se

Cement för hållbart samhällsbyggande

Heidelberg Materials Cement Sverige (tidigare Cementa) är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och säljer cement och erbjuder kunskap om användning av cementprodukter. Cement är nyckelingrediensen i betong, som är grunden för hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur.

Vi var här när grunden lades

I uppemot 150 år har våra material skapat grunden för dig, mig och för kommande generationer.

Vi har en stolt historia i ryggen, och nu bygger vi vidare på den - som Heidelberg Materials.

Stadsvy

Hej framtid!

evoZero: Cement för betong utan klimatavtryck

evoZero

I fokus

Så tillverkas cement

Så tillverkas cement

Video om cementtillverkningsprocessen