Cementdepå i Värtan - Energihamnen

Stockholm växer och det innebär ett behov av att frigöra mark för bostäder, samtidigt som staden behöver ha en effektiv försörjning av såväl energi som byggmaterial till samhällsbyggandet.  Det är bakgrunden till vår plan för en ny depåverksamhet i Energihamnen Värtan som ligger i Norra Djurgårdsstaden. Här samlar vi bakgrundsmaterial och aktuell information.