Marknad och försäljning

Magnus Ohlsson

Vd och marknadsdirektör

Stefan Alstermark,

Distrikschef Nord

Jonny Svensson

Chef teknisk kundservice

Mats Hellström

Försäljningschef

Sten Hjelm

Verksamhetsutveckling Försäljning

Mikael Odlöw

Vice Försäljningschef

Jenny Larsson

Distriktschef Syd

Anders Bäckman

Teknisk kundservice

Birgitta Stenqvist

Vd- och marknadsassistent

Ulrika Corlin

Säljkoordinator

Mer information genom att klicka på knapparna