Hälsa och säkerhet

I vår arbetsmiljö är det förebyggande arbetet kring hälsa och säkerhet mycket viktigt. Alla medarbetare ska komma hem i god hälsa vid dagens slut.

Att hantera cement och färsk betong

Ladda ner (pdf)

Säkra lastbilstransporter

Ladda ner (PDF)