Innovation

Det övergripande målet för Heidelberg Materials Cement Sverige är att kunna leverera ett bra cement till genomtänkta betongkonstruktioner som kan användas på ett effektivt sätt. I en tid där kundernas behov utvecklas allt snabbare, och klimatfrågan är högt på agendan är det viktigt för oss att kunna förutspå behoven och arbeta med morgondagens lösningar redan idag.

 • Här testas framtidens smarta byggteknik

  Smartare flöden och minskad klimatpåverkan. Testbäddsprojektet Uppkopplad byggplats fokuserar på hur den svenska byggsektorn kan effektiviseras genom digitalisering.
 • "Långa ledtider skapar tryck på ständig innovation"

  – Målet är att leverera ett bra cement till en genomtänkt betongkonstruktion som kan användas på ett effektivt sätt, säger Stefan Sandelin, Utvecklingschef på Cementa.

 • CemZero

  En cementtillverkning som är elektrifierad och försörjs av ett klimatsmart svenskt energisystem är framtidens vision i samarbetsprojektet CemZero.
 • Cementa och digitaliseringen av byggandet

  Vi på Cementa ser att den ökade digitaliseringen kan medföra många möjligheter och fördelar. Därför är vi med och driver flera projekt inom detta område.