Täkten i Skövde

Västra brottet i Slite

Kalkstensbrytning i täkter

Vår målsättning är att kunna samexistera med människor och natur i ett hållbart samhälle i en levande bygd. På de platser där vi har verksamhet tar vi hänsyn till både natur och människor.

Råmaterialet kalksten utvinns på ett hänsynsfullt och planerat sätt. Vi efterbehandlar, det vill säga att vi gör förbättringsåtgärder på platsen där vi tidigare brutit kalksten. Samtidigt skapar vi nya möjligheter för växter och djur att trivas och föröka sig.

Fokusområden för täktverksamheten

1. Samverkan med myndigheter och närsamhället
Våra verksamheter genomgår återkommande miljöprövningar och vi för en löpande dialog med grannar och andra som berörs.

2. Påverkan på natur och biologisk mångfald
En täkt innebär delvis nya förutsättningar för naturen. Vi har lokalt anpassade efterbehandlingsplaner för alla våra täkter. Medvetet arbete gör att vi till och med kan få en större biologisk mångfald än tidigare.

3. Vatten
Vi slår vakt om rättigheten till rent vatten för människor och natur. Vi samarbetar med markägare och lokala myndigheter för att människor och ekosystem ska påverkas så lite som möjligt av vår verksamhet.

Se filmen om hur vi arbetar med våra täkter

Se filmen om hur vi arbetar med våra täkter