Jobba hos oss

Är du motiverad och beredd att ta ansvar?  Välkommen att bygga framtiden tillsammans med oss! 

Vi utvecklar, producerar och säljer material som utgör stommen i det moderna samhället, med ett stort fokus på hållbarhet. Företagets fortsatta framgång bygger på våra engagerade och kompetenta medarbetare, som bidrar med kunskap och kreativitet. Kanske finns dina framtida utmaningar hos oss? Här kan du läsa om hur det är att arbeta inom Heidelberg Materials Cement Sverige och hur du kommer i kontakt med oss.

Kort om oss

Heidelberg Materials Cement Sverige utvecklar och tillverkar cement och är den enda producenten i Sverige. Hos oss arbetar 345 personer.

Vi ingår i Heidelberg Materials som är en av världens största producenter av byggmaterial för bygg- och anläggningsbranschen.

Vi har fabriker i Skövde och Slite, och huvudkontor i Stockholm.

På våra fabriker arbetar bland annat processtekniker, processingenjörer, mekaniker, elektriker, konstruktörer och kemister. Inom vår marknadsfunktion samt forskning och utveckling arbetar säljare, tekniker och administratörer.

Viktiga frågor för oss

Hälsa och säkerhet

  • Vi arbetar i en tung industri och lägger största vikt vid säkerhetsfrågor för medarbetare och alla som kommer i kontakt med vår verksamhet.
  • Säkerhetstänkande ska vara en självklar del av vardagen för våra medarbetare.

Hållbarhet och miljö

  • Det är självklart för oss att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi bidrar med både våra produkter och vår expertkunskap.
  • Klimatfrågan har hög prioritet och vi arbetar mot en vision om noll koldioxidutsläpp från betongprodukterna under deras livscykel.
  • Vi tror på att industri, människor och natur kan samexistera sida vid sida. Vi arbetar aktivt för att värna om naturvärden och stärka den biologiska mångfalden vid våra täkter. Koncernen är bland de ledande i branschen på området.

Medarbetarutveckling

  • Hos oss får du möjlighet att växa och vidareutvecklas inom din nuvarande tjänst eller kanske i en ny roll. Du bidrar aktivt till din egen utveckling inom företaget.
  • Vårt mål är att ha de bästa ledarna i branschen och vi lägger stor vikt vid utveckling av nuvarande och framtida ledare.

Inom hela koncernen finns ett tydligt fokus på hälsa och säkerhet. Ingen ska behöva skada sig på sitt arbete. 

Om hälsa och säkerhet

Vi strävar efter att erbjuda intressanta karriärvägar och goda arbetsvillkor.

Medarbetarutveckling