Cementfabriken i Skövde.

Så här tillverkas cement

För att tillverka cement behövs kalksten och märgelsten som är en lerblandad kalksten. Båda bergarterna bryts i täkter nära fabrikerna.

Den brutna stenen transporteras, krossas och mals till ett fint mjöl som förvärms innan det når cementugnen. Där upphettas mjölet till cirka 1 450 grader och omvandlas till en mellanprodukt som kallas klinker. Klinkern kyls ner och mals tillsammans med mindre mängder sand och gips. Det grå pulver som bildas är cement, som är bindemedlet i betong.

Många olika typer av cement

Genom olika malningsprocesser och tillsatsmedel får vi olika typer av cement, exempelvis anläggningscement, byggcement, snabbhårdnande cement och cement för injektering. Vår senaste cementsort, Bascement, har en inblandning av flygaska vilket ger den goda egenskaper samtidigt som den ger mindre koldioxidutsläpp per färdigt ton cement.

Det är en processindustri

Tillverkningen sker i en så kallad processindustri. Det innebär att produktionen ständigt är igång, dygnet runt, år efter år med planerade stopp för underhåll och reparationer.

Heidelberg Materials Cement Sverige har två fabriker: i Skövde i Västergötland och i Slite på Gotland. På dessa platser finns det viktiga råmaterialet kalksten.

(utrustningen varierar något mellan de olika fabrikerna)

Så tillverkas cement

Så tillverkas cement

Video om cementtillverkningsprocessen

Jenny visar hur man tillverkar betong

Blanda den bästa betongen, ta ett sättmått, flytsättmått, lufthaltsprov eller testa hållfastheten på din betong.

Lär dig mer om cement och betong