Markstabilisering/solidifiering

Multicem ger upp till 70 procent lägre koldioxid­belastning än traditionella material.

Mer om Multicem

KC-Kalkcement är en blandning av bränd kalk från Nordkalk och cement från Heidelberg Materials Cement Sverige.

KC - Kalkcement