Hälsa och säkerhet på Heidelberg Materials

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi har ett uttalat fokus på detta genom hela organisationen. I den tunga industrin där vi verkar det en utmaning att uppnå nollvisionen för skador och olyckor. Vi har gjort betydande förbättringar under senare år, men antalet olyckor är fortfarande för högt. Vårt mål är att vara en säker arbetsplats för alla medarbetare och underentreprenörer. 

Införande av strikta rutiner 
Under de senaste åren har vi infört ett stort antal verktyg för att förutse och förebygga risker och incidenter i verksamheten, till exempel trafikplaner, maskinsäkerhet och säkerhet för externa entreprenörer. 

Medarbetarnas kunskap och medvetenhet är avgörande faktorer för att minska risken för olyckor på arbetsplatsen. Programmet Safe Behaviour Initiative introducerades för ett par år sedan och det syftar till att öka kunskapen i organisationen. Införandet av verktyg som 1-1 samtal, säkerhetssamtal, Take One (ta en minut att reflektera) och ordning- och redaprinciperna 5S har varit avgörande för att minska antalet arbetsplatsolyckor. 

Vi har lagt mycket arbete på att installera skyddsutrustning på alla rörliga maskindelar. Vi använder oss också av en låsrutin med hjälp av hänglås som vi kallar LOTOTO (lock out, tag out, try out) för att säkerställa att maskinen inte går att starta samtidigt som någon annan arbetar med den, till exempel för att göra underhåll. 

Medarbetarnas kunskap och medvetenhet är avgörande faktorer för att minska risken för olyckor på arbetsplatsen, och därför utbildar vi medarbetarna löpande. Arbetsledarna utbildas också i observation, kommunikation och att sätta standarder, och alla medarbetare deltar i löpande förbättringsarbete kring säkerheten.

Varje år håller vi en säkerhetsvecka vid våra fabriker då vi har särskilt stort fokus på säkerhetsfrågorna och arrangerar särskilda utbildningstillfällen. Säkerhetsveckan genomförs vid alla enheter inom HeidelbergCement. 

Säkra produkter 
Våra produkter är klassificerade och kategoriserade enligt ”European Community Regulation on chemicals and their safe use” (REACH), som reglerar säker hantering av kempiska produkter både ur medarbetar- och kundperspektiv. Säkerhetsdatabladen för cement är uppdaterade och publicerade i enlighet med kraven från REACH.

Mer om hälsa och säkerhet