Gummi minskar bullret vid lastningen

Flaken på våra nya dumprar, som vi använder i täkten i Skövde, kläs nu in i gummi för att minska bullret vid lastningen.

För drygt ett år sedan investerade vi i nya dumprar som tar betydligt mer kalksten per last än de gamla gruvtruckarna. Det här både ökar effektiviteten och minskar den totala dieselförbrukningen med 30 procent. Däremot förändrades ljudbilden något.

Marie Apelgren och Ulrik Henriksson vid de nya dumprarna

På grund av att fallhöjden vid lastningen är högre jämfört med tidigare, låter det mer när det första lasset sten lastas på flaket, något som en del närboende i Skövde har uppmärksammat.

Vill störa så lite som möjligt

 – Det har vi lyssnat på och vidtar därför de här åtgärderna. Vår absoluta ambition är att bedriva verksamheten på ett sätt som stör omgivningen så lite som möjligt, säger produktionschefen Ulrik Henriksson.

Flaken får nu en kraftig gummibeläggning – tio centimeter i botten av flaket och åtta på sidorna. Metoden har bland annat testats vid Cementas systerfabrik i Norge med gott resultat.

 – Redan i dag så håller vi oss inom Länsstyrelsens bullervillkor, men med gummibeklädda flak kommer vi att minska bullret kraftigt, framför allt vid det första lasset sten, säger Ulrik Henriksson. Arbetsmiljön för förarna påverkas också positivt.

 – Mindre buller är väldigt bra för förarna och alla runt omkring. Dessutom blir det mindre slag och vibrationer vilket också förbättrar arbetsmiljön för förarna, säger Marie Apelgren, arbetsledare i gruvan.

Ulrik Henriksson

Produktionschef

Heidelberg Materials Cement Sverige AB Cementvägen 1
541 31 Skövde
Sverige

Marie Apelgren

Arbetsledare Skövde