Vi testar de säkraste skyddsglasögonen

Vilken roll spelar skyddsglasögonen för att undvika ögonskador? Vid vår fabrik i Skövde genomfördes ett stort test för att hitta de bästa skyddsglasögonen som verkligen sluter tätt.

Heidelberg Materials arbetar varje dag målmedvetet för att vara en säker arbetsplats för alla medarbetare och underentreprenörer. Men att uppnå nollvisionen för skador och olyckor inom tung industri kan vara en utmaning, och cementtillverkning är inget undantag.

Magnus Persson, chef för arbetsmiljö och säkerhet vid Cementas fabrik i Skövde

– Trots att alla våra medarbetare följde alla säkerhetsföreskrifter och använde godkända skyddsglasögon fick vi rapporter om ögonskador, berättar Magnus Persson, chef för arbetsmiljö och säkerhet vid cementfabriken i Skövde med omkring 95 anställda.

– Vi konstaterade att det inte räcker med skyddsglasögon som uppfyller minimikraven och startade därför en arbetsgrupp i slutet av förra året för att se vad vi kunde göra mer, tillägger han.

Testade femton olika modeller av skyddsglasögon

Ögonen är särskilt känsliga för cementdamm. Därför ingår skyddsglasögon sedan länge i den obligatoriska skyddsutrustningen för alla anställda på Heidelberg Materials tillverkningsanläggningar.

– Sedan fick runt 30 medarbetare testa glasögonen under verkliga arbetsförhållanden under vintern och våren, säger han. Resultaten presenterades i vår skyddskommitté där vi också fattade beslut om vilka vi ska beställa in framåt. Eftersom alla människor är olika finns det ingen speciell modell som passar alla, så nu har vi fyra olika modeller som vi kommer att se till att ha tillgängliga.

Färre ögonskador i år 

Under 2020 har det varit färre ögonskador i Skövdefabriken jämfört med tidigare år, men ännu är det enligt Magnus Persson lite för tidigt att utvärdera om det är tack vare de nya skyddsglasögonen.

– Min bild är att vi har lyckats hitta skyddsglasögon som tätar bättre mot cementdamm. Dessutom har våra tester väckt stort intresse på HeidelbergCements andra anläggningar i Norden, som den i Slite och våra två fabriker i Norge, så vi tror att våra lärdomar kan leda till ännu fler förbättringar på detta området.

(September 2020)

Några exempel på skyddsglasögon:

Medarbetare framför hjullastare som skriver i ett block

Inom hela koncernen finns ett tydligt fokus på hälsa och säkerhet. Ingen ska behöva skada sig på sitt arbete. 

Om hälsa och säkerhet

Exempel skyddsglasögon 4. Ögonen är särskilt känsliga för cementdamm. Därför ingår skyddsglasögon sedan länge i den obligatoriska skyddsutrustningen för alla anställda på HeidelbergCements tillverkningsanläggningar.

Exempel skyddsglasögon 3. Ögonen är särskilt känsliga för cementdamm. Därför ingår skyddsglasögon sedan länge i den obligatoriska skyddsutrustningen för alla anställda på HeidelbergCements tillverkningsanläggningar.

Exempel skyddsglasögon 2. Ögonen är särskilt känsliga för cementdamm. Därför ingår skyddsglasögon sedan länge i den obligatoriska skyddsutrustningen för alla anställda på HeidelbergCements tillverkningsanläggningar.

Exempel skyddsglasögon. Ögonen är särskilt känsliga för cementdamm. Därför ingår skyddsglasögon sedan länge i den obligatoriska skyddsutrustningen för alla anställda på HeidelbergCements tillverkningsanläggningar.