Vatten - vårt ansvar

Som en av de största aktörerna på Gotland har Cementa ett självklart ansvar att bidra till hållbara lösningar för Gotlands vattensituation.

Cementa har under 2019 tagit fram en rapport som beskriver mer ingående den nuvarande vattensituationen på Gotland, vilken påverkan företagets verksamhet har på vattnet och hur Cementa kan bidra till att lösa Gotlands vattenutmaning.

Rapport: