Vatten - vårt ansvar

Som en av de största aktörerna på Gotland har Heidelberg Materials ett självklart ansvar att bidra till hållbara lösningar för Gotlands vattensituation.

2019 tog vi fram en rapport som beskriver mer ingående den nuvarande vattensituationen på Gotland, vilken påverkan företagets verksamhet har på vattnet och hur vår verksamhet kan bidra till att lösa Gotlands vattenutmaning.

Rapport:

 

Ladda ner

Mer om vattenfrågan på Gotland