Väddnätfjärilen ges plats på File hajdar

På File hajdar på Gotland trivs väddnätfjärilen särskilt bra. Här växer nämligen örten ängsvädd som på många sätt ger fjärilen liv – här lägger fjärilen sina ägg och här hittar larverna sin föda. 

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för fjärilen och Heidelberg Materials kalkstensutvinning att samexistera driver vi ett flerårigt forskningsprojekt som gett stor kunskap om fjärilens ekologi och utbredning.

Våra åtgärder och effekterna för biologisk mångfald 
  • Vi har genomfört en av de största kartläggningarna någonsin av fjäril i Sverige, och följt upp den med åtgärder för att skydda och främja arten.
  • Kunskaperna har vi använt för att anpassa hur vi använder våra marker och undvika marker som är viktiga för väddnätfjärilen. 
  • Det omfattande och noggranna arbetet har gett goda förutsättningar för att gynna den hotade väddnätfjärilens fortsatta utveckling på våra egna marker. 

Kartläggningen har dessutom visat att huvudpopulationen av väddnätfjärilen finns på norra Gotland – inte på Öland som man tidigare trott. En av många värdefulla upptäckter som forskningsprojektet fört med sig.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril.