En hållbar framtid för nipsippan

 Den största kända europeiska förekomsten av den fridlysta nipsippan finns på File hajdar på nordöstra Gotland – ett hällmarksområde med tallskog. Här bryter även Heidelberg Materials kalk för cementproduktion. 

För att skapa en hållbar framtid för nipsippan driver vi sedan flera år tillbaka ett omfattande forskningsprojekt, med målet att förstå nipsippans ekologi och förbättra artens livsmiljö.

 Våra åtgärder och effekterna för biologisk mångfald

  • Forskningsprojektet har gett enorm kunskap om nipsippan: om var den hotade arten trivs, vad den behöver och hur vi kan föröka och gynna växten.
  • Vi har tagit fram kompensationsåtgärder och har nu metoder för att kunna etablera nya plantor för att behålla eller öka populationen.
  • Resultatet från forskningsprojektet gör att vi kan gynna nipsippan och därmed fortsatta bryta kalk samtidigt som vi bevarar, sköter och på sikt ökar Nipsippepopulationen på File hajdar.

Forskningsprojektet har bland annat följt enskilda plantor över tid, analyserat förökningsmetoder i växthus, på friland och ute i terrängen och testat olika åtgärder för att gynna arten ute på File hajdar. Nu följer vi upp och utvärderar – och planerar insamling av frön för framtida etableringar.

Nipsippa.

Nipsippa.

Nipsippa.

Nipsippa.

Nipsippa.

Nipsippa.

Nipsippa.

Nipsippa.

Nipsippa.

Nipsippa.

Nipsippa.

Nipsippa.