Solljus i parkeringsgarage

Multicem

Multicem ger upp till 70 procent lägre koldioxid­belastning än traditionella material och har samtidigt utmärkta egen­skaper vid markstabilisering och som binde­medel i asfalt.

Multicem har framgångsrikt använts i över ett decennium med dokumenterat goda resultat och den är BASTA-registrerad. Detta gör Multicem till ett hållbart och medvetet val för platser som ska fylla sin funktion under lång tid framöver.

Multicem bild på folder
Ladda ner vår broschyr! 
Multicem broschyr

PDF, 881.76 KB

Multicem är en blandning av biprodukten CKD (cement kiln dust) och cement från Heidelberg Materials Cement Sverige, vilket mer än halverar koldioxidbelastningen. Produkten blandas färdig från fabrik och körs ut i bulkbil. Den har motsvarande egenskaper och inblandningsmängd som Kalkcement.

Referensprojekt

Multicem - vid markstabilisering och som binde­medel i asfalt.

Multicem