Multicem hållbart val i nya stadsdelen Vega

I Haninges nya stadsdel Vega står hållbarheten i centrum. Klimatanpassade pelare i Multicem var därför ett naturligt val för markstabiliseringen, med minskade koldioxidutsläpp och stora ekonomiska besparingar som följd. 

I Haninge kommun växer Vega fram, en ny stadsdel med plats för 10 000 invånare, en ny pendeltågstation, flera skolor med mera. Sveab, med underentreprenör Dmixab, startade det omfattande arbetet med markförstärkning för områdets infrastruktur och bostadshus redan 2015. Området som helhet beräknas bli klart omkring 2025.

– Vi har mycket goda erfarenheter av att jobba med Multicem. I området Vega i Haninge installerade vi 45 000 Multicempelare med en total längd på 700 000 meter, säger Joakim Birgersson platschef på Dmixab, underentreprenör till Sveab.

Uttalad vision för hållbar utveckling

Med en uttalad vision för hållbar utveckling från kommunens sida valdes Multicem för de pelare som nu installerats i projektets inledande fyra etapper. Multicem består till hälften av en biprodukt från cementtillverkningen (cement kiln dust) och innebär därför en koldioxidbesparing på upp till 70 % i slutprodukten jämfört med traditionell kalkcement, KC. I projekt Vega har det inneburit kraftigt minskade utsläpp av koldioxid, cirka 10 000 ton, och även stora ekonomiska besparingar har gjorts.

 • "Multicem består till hälften av en biprodukt från cementtillverkningen och innebär därför en koldioxidbesparing på upp till 70 % i slutprodukten"

 

– Det känns bra att vi genom Multicem kunnat leverera en kvalitetsprodukt med utmärkta egenskaper som också uppfyller de miljökrav som ställts på projektet, säger Tomas Lagerbeck, projektchef på Cementa.

Perfekt i sanka markförhållanden

Marken i det område som exploateras består i huvudsak av sump- och ängsmark. I dessa sanka markförhållanden är Multicem särskilt lämplig, eftersom det reagerar med markens fukt för att snabbt uppnå en stabiliserande effekt. Behovet att ersätta undermåliga massor minskar, vilket minimerar masstransporter.

Totalt 19 600 ton Multicem, cirka 435 lastbilar, har levererats till Vega mellan 2015 och 2017. Utöver Multicem har Cementa även levererat de flesta av sina volymprodukter till Vega-området, som exempelvis Anläggningscement, Bascement och SH-cement.

 • Om nya stadsdelen Vega
 • Bostäder, skolor, äldreboende
 • Vägar, gång- och cykelbanor
 • Ny pendeltågsstation
 • Järnväg med dubbelspår
 • Parker och torg
 • Klart omkring 2025
Multicem - vid markstabilisering och som binde­medel i asfalt.

Multicem

Om projektet

 • Sveab, underentreprenör Dmixab

  Kund

 • Multicem

  Material

 • Färdigställd: mars 2017 (nya etapper pågår)

  Additional facts

Multicem Vega.

Multicem Vega.

Multicem Vega.

Multicem Vega.

Multicem Vega.

Multicem Vega.

Multicem Vega.

Multicem Vega.