KC - Kalkcement

KC-Kalkcement är en blandning av bränd kalk från Nordkalk och cement från Heidelberg Materials Cement Sverige. Den blandas färdig från fabrik och körs ut i bulkbil. Blandningsförhållanden varierar med markens beskaffenhet. Den vanligaste blandningen är 50/50, men vi kan blanda KC enligt alla önskemål.