Foto: Styrhytten.

Miljöanpassad och ekonomisk markstabilisering i Källberga

I Ösmo, Nynäshamn, förbereder Styrhytten den grova infrastrukturen för 700 byggrätter som ska bli den nya stadsdelen Källberga. Med hjälp av cirka 25 000 pelare stabiliseras marken, som består av instabil, siltig lera och torv. Multicem skapar stora ekonomiska besparingar och minskar koldioxidutsläppen radikalt.

I första etappen i Källberga tar va-ledningar, överföringsledningar och pumpstationer form. Marken förstärks för att bära de bostäder, skolor, vägar, torg och lekplatser som kommer att växa fram här i framtiden. Efter framgångsrika förprovningar i projektets inledande skede har Styrhytten valt Multicem som primär förstärkningsmetod i området, i samråd med beställaren Källberga mark, projektören Structor Geoteknik och underentreprenör Dmixab.

– Multicem är definitivt en framtidslösning. Metoden gör att vi kan installera förstärkningspelare till konkurrenskraftiga priser och samtidigt kraftigt minska miljöpåverkan, säger Tor Andersson, entreprenadchef på Styrhytten.

Upp till 70 procent mindre utsläpp

I Multicem används en biprodukt från cementtillverkningen som bindemedel, vilket ger en mer miljöanpassad lösning. Beräkningar visar att koldioxidbelastningen för Multicem är upp till 70 procent lägre jämfört med traditionella material som KC, kalkcement. Dessutom kan befintliga massor ofta stabiliseras istället för att bytas ut, vilket minskar transporter. 

Foto: Styrhytten.
Foto: Styrhytten.

– På sina platser har marken visat sig vara lösare än geoteknikerna förutsett. Pelarna optimerades utifrån vattenkvot och platsens förutsättningar med en snabb stabiliseringseffekt som resultat, säger Svante Jansson platschef på Dmixab, underentreprenör till Styrhytten.

Minskat koldioxidutsläpp

Totalt cirka 25 000 Multicem-pelare med total längd om cirka 190 000 meter installeras i Källberga. Pelarlängderna är på upp till tio meter. Tillväxten har genomgående varit god i Multicem-pelarna och resultaten fina även på tidiga provningar. På bara några dagar har marken torkat upp och stabiliserats, redan innan pelarna brunnit klart.

Totalt 5 340 ton Multicem har använts i Källberga, cirka 119 lastbilar. Jämfört med Kalkcement minskar koldioxidutsläppen med cirka 5 000 ton.

– Multicem innebär att leriga, instabila markområden kan förstärkas och exploateras på ett mer ekonomiskt och miljömässigt sätt. Det är en jättebra metod vi kommer att använda igen där det går, avslutar Tor Andersson, entreprenadchef på Styrhytten. 

Foto: Styrhytten.
Foto: Styrhytten.
Multicem - vid markstabilisering och som binde­medel i asfalt.

Multicem

Källberga.

Källberga.

Källberga.

Källberga.