Ultrafine 12

Ultrafine 12 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett microcement för mycket krävande injekteringar. Ultrafine 12:s extremt goda inträngningegenskaper har åstadkommits genom en extrem finmalning av speciellt lämplig klinker, till en för injektering anpassad kornkurva.

Produkten tillverkas vid Cementas enhet i Degerhamn på Öland.