Injektering 30

Injektering 30 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett injekteringscement för krävande injekteringar. Injektering 30:s goda inträngningsegenskaper har åstadkommits genom finmalning av speciellt lämplig klinker, till en för injektering anpassad kornkurva.

Produkten tillverkas vid Cementas enhet i Degerhamn på Öland.