Ultrafine 20

 Ultrafine 20 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett mikrocement för mycket krävande injekteringar. De goda inträngningsegenskaper har åstadkommits genom finmalning av speciellt lämpligt klinker, till en för injektering anpassad kurva. 

Produkten tillverkas vid Cementas enhet i Degerhamn på Öland.