Regeringens cementbesked viktigt men inte tillräckligt

På en presskonferens idag den 10 augusti meddelade regeringen att de avser att ge Cementa möjlighet att under en begränsad tid driva verksamheten vidare. Åtgärden syftar till att möjliggöra fortsatt kalkstensbrytning inom ramarna för nuvarande tillstånd, vilket innebär att råmaterialförsörjningen till cementproduktionen i Slite kan fortlöpa fram till sommaren 2022.

– Beskedet från regeringen är ett viktigt steg i rätt riktning, men det betyder samtidigt att man skjuter frågan om svensk cementförsörjning framåt i tiden. Befintlig domstolsprocess klarar inte att lösa frågan inom den här korta tidsramen. Vi bedömer att det krävs ytterligare minst tre år för att slutföra befintlig tillståndsprocess. Därför borde regeringen ha öppnat upp för ett tidsbegränsat tillstånd på minst tre år, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa.

Med ett tidsbegränsat täkttillstånd skulle Cementa kunna fortsätta att bryta kalksten på begränsade ytor utan tillkommande betydande miljöpåverkan. 

– Att bedriva långsiktig industriell verksamhet innebär ett stort ansvarstagande för både miljön och lokalsamhället. Den planerade verksamheten kommer bland annat att bidra till att dricksvattenförsörjningen på Gotland väsentligt förstärks genom att vi kan magasinera vatten mellan vinter och sommar.

Karin Comstedt Webb lyfter också fram vikten av en tät samverkan mellan staten och industrin i den pågående klimatomställningen. 

– I juni i år presenterade vi en ambition att Sverige och Gotland ska vara ledande i det globala skiftet mot en klimatneutral cementindustri. Det förutsätter ett långsiktigt täkttillstånd i Slite och att vi arbetar tillsammans för att säkerställa en tillräckligt snabb klimatomställning.