Nu påbörjas utfasningen av Anläggningscement CEM I

I arbetet med att sänka klimatavtrycket för infrastrukturbyggande arbetar vi sedan ett antal år med att ersätta Anläggningscement CEM I med Anläggningscement FA, som är en cementprodukt med cirka 15 procent lägre koldioxidavtryck.

Övergången till Anläggningscement FA har gått bra och i dagens läge sker en övervägande del av det svenska infrastrukturbyggande med Anläggningscement FA.

Därför påbörjar vi nu den slutliga utfasningen av Anläggningscement CEM I enligt nedan tidplan.

Tidplan:

Efter avslutad utfasning kommer Anläggningscement FA att finnas för utleverans från samtliga Cementadepåer som idag erbjuder Anläggningscement.

Det betyder att du som går in i längre projekt som löper under övergångsfasen behöver planera för Anläggning FA redan från start.

Om du har några frågor kring detta är du välkommen att ta kontakt din lokala försäljningskontakt hos Cementa.

Tidigare nyheter relaterat till Anläggningscement FA