Anläggningscement FA

  • Goda betongegenskaper
  • Förbättrad beständighet 
  • Lägre koldioxidutsläpp

Anläggningscement FA ger hållbara konstruktioner med en minskad klimatpåverkan. 

Fakta om produkten

I Anläggningscement FA har klinkerandelen sänkts till 80 procent genom ersättning med flygaska och kalksten. Preliminära LCA-beräkningar visar att koldioxidutsläppen minskar med 20 procent per ton tillverkat cement jämfört med Anläggningscement. I dessa beräkningar ingår även utsläpp i samband med transport av flygaska.

Anläggningscement FA baseras på samma typ av lågalkalisk klinker med lågt innehåll av kalciumaluminater (C3A) som i Anläggningscement. Den inmalda flygaskan bidrar till att ytterligare förbättra beständighetsegenskaper såsom sulfatbeständighet och motstånd mot kloridinträngning och alkalikiselsyrareaktioner. Då cementklinkern är mer finmald har Anläggningscement FA jämförbar hållfasthetsutveckling som Anläggningscement med fortsatt moderat värmeutveckling.

Hållfasthetsutvecklingen hos Anläggningscement FA är dock fortsatt långsammare än Cementas övriga produkter, till exempel Bascement och SH-cement, på grund av att klinkern är grövre i kombination med att flygaska inte bidrar till hållfastutvecklingen i tidig ålder.

Läs mer:

Fyll i kontaktformulär här för att få alla materialdata inklusive parametrar för sprickriskberäkning.