[2018-03-26]

Efter en genomförbarhetsstudie som genomfördes i samverkan med Vattenfall har CemZero blivit ett paraplynamn där nu tre forskningsprojekt pågår. Studierna syftar till att få fördjupad och mer detaljerad kunskap om möjliga vägar för att elektrifiera cementproduktion, och hur det kan påverka process och produkt. Arbetet bedrivs i samarbete med flertalet universitet och företag.

Projekten finansieras med bidrag från Energimyndigheten och förväntas avslutas under 2025.

De tre projekten: 

  1. Värmeöverföring med plasma i roterugnar.
  2. Direktavskiljning av koldioxid från kalcinering av karbonatbaserade råmaterial vid produktion av cementklinker och bränd kalk.
  3. Koldioxidfria produkter med elektrifierad tillverkning – reaktivitet hos cementklinker med sekundära tillsatsmaterial.

Bakgrund CemZero

Genomförbarhetsstudien gjordes i samarbete med Vattenfall och delfinansierades av Energimyndigheten. Målet var att ersätta traditionella bränslen i cementprocessen med fossilfri el och underlätta infångandet av processutsläpp. Slutrapporten släpptes i december 2018 (2018-12-17). 

Vi har en vision om cement för klimatneutral betong år 2030.

Nollvision 2030