Cementa och digitaliseringen av byggandet

Mer och mer i vår omgivning digitaliseras. Genom att samla in realtidsdata kan vi göra vår vardag och arbetsdag enklare och mer effektiv. Även i byggsektorn pratar man om den uppkopplade byggarbetsplatsen. Vi på Cementa ser att den ökade digitaliseringen kan medföra många möjligheter och fördelar. Därför är vi med och driver flera projekt inom detta område.

Projekt: Digitong

Digitong är ett nätverk som vi driver i samarbete med Sustainable Innovation med syftet är att bygga upp ett forum för digitaliseringen inom betongindustrin och byggprocessen.

– Genom att skapa ett forum som på bredden kan nå igenom till de många olika aktörerna i branschen hoppas man kunna skapa ett aktivt och givande forum och genom att behålla fokus på ”Sensorsystem i betongbyggandet” så kommer man också att ha en röd tråd genom forumet som gör att det känns berättigat och relevant för deltagande aktörer, säger Robert Larsson projektansvarig från Cementa.

Nyligen genomfördes ett studiebesök vid bygget av nya Slussen för att studera hur de arbetar med digitala lösning som te.x. BIM.

Nästa steg för Digitong är skapa en vision och enas kring ett antal lösningsscenarier och systemtekniska mål.

Projekt: Uppkopplad byggplats

Tekniker för framtidens betongbyggande kommer att testas och utvärderas i ett projekt som leds av Cementa tillsammans med en stark konstellation av aktörer däribland Peab, Thomas Betong, Abetong, Betongindustri, Finja, Swerock, Fojab Arkitekter, CBI, Cognibotics, Cabnet, Vema Venturi, och Electrotech.

Som akademiska partners finns Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi och LTH:s Robotlabb. Projektet kommer även att samverka med internationellt ledande aktörer inom robotisering för byggapplikationer.

Projektet ingår som ett av fyra byggprojekt kring att utvärdera ny teknik (så kallad testbädd) inom Smart Built Enviroment’s projekt Uppkopplad Byggplats. I denna testbädd är det fokus på tekniker för att öka produktiviteten i betongbyggandet.

- Vi kommer att fokusera på användning av smarta sensorsystem, 3D-printing av betong och generell produktionsautomation av stombyggnadsskedet, säger Robert Larsson från Cementa som är projektledare för satsningen.

Digitalisering på 10 minuter

Projektledare Robert Larsson berättar om digitalisering inom byggandet på Cementas kunddag, Cementadagen, i februari 2018. 

Robert Larsson

Projektledare Utveckling

Cement och betong har en viktig roll vid byggandet av det moderna samhället och infrastrukturen.

Hållbart byggande