"Långa ledtider skapar tryck på ständig innovation"

– Långa ledtider i cement- och betongbranschen gör att vi måste arbeta aktivt med innovation hela tiden, även om vi ser resultatet först en bit in i framtiden, säger Stefan Sandelin, Utvecklingschef på Cementa.

Stefan Sandelin.

Vad är det övergripande målet med innovation för Cementa?

– Det är att vi kan leverera ett bra cement till en genomtänkt betongkonstruktion som kan användas på ett effektivt sätt. Och för att kunna ta sig an den ganska stora utmaningen behöver jag och mina medarbetare på utvecklingsavdelningen vara lyhörda och nyfikna på vad som sker i omvärlden, och hela tiden analysera det utifrån vad som kan fungera hos oss.

Vilka typer av innovationer arbetar Cementa med idag?

– Dels arbetar vi med mer miljöanpassade cementsorter. Just nu pågår ett produktionsförsök vid fabriken i Degerhamn av en cement med betydligt lägre klimatavtryck. Den här sortens produkt kommer inte ensam att rädda världen från växthusgaser, men varje liten del i arbetet mot vår vision om noll koldioxidutsläpp, är jätteviktig.

– På processidan är till exempel samarbetsprojektet med Vattenfall, CemZero, där vi ska studera möjligheterna att elektrifiera cementtillverkningen, ett riktigt intressant spår som känns helt rätt för framtiden. Och oavsett hur det faller ut i slutändan så kommer vi att bygga upp oerhört viktig kunskap inför fortsatt utvecklingsarbete.

– På byggsidan pågår flera aktiviteter på temat uppkopplad byggplats, både kring trådlösa sensorer men också stöd för att effektivt driva byggprocesser och behandla data, för att spara tid, pengar och miljö.

Vad finns det för utmaningar i detta?

– I vår bransch lever vi med långa ledtider. Till exempel har ett nytt cement tagit ungefär 7 år att få ut på marknaden. En produkt kan i princip vara för gammal redan när den lanseras. Jag menar att genom att sprida risktagandet mellan flera parter så skulle vi öka tempot i utvecklingen. I en situation där både leverantör, beställare och entreprenör driver varsin del i utvecklingen, blir det också lättare för oss som industriaktör att ta de nödvändiga tekniska riskerna. För tekniken kan vi alltid få fram!


Läs även: