evoZero - cement till betong med noll nettoutsläpp

Nu pågår försäljningen av evoZero - cement för betong utan klimatavtryck

Vi erbjuder en första volym -  reservera nu!

Världens första storskaliga CCS-anläggning inom cementindustrin är snart i drift i Brevik, Norge.

I samband med det presenterar vi evoZero® – cementprodukter som gör det möjligt att bygga med betong med noll nettoutsläpp.

Vi börjar leverera evoZero från Brevik under 2025, men redan nu finns det möjlighet att reservera volymer till projekt i Sverige.

De aktörer som bygger med evoZero kommer utan tvekan att nå en särställning i hållbart byggande. Visst vill du vara med här?

Beställ evoZero här

Nya Nobel Center planerar att bygga med evoZero

När Nobel Center byggs i Stockholm är målet att ligga i framkant när det gäller miljö- och klimatansvar. För denna flaggskeppsbyggnad har Nobel Center-projektet för avsikt att använda evoZero [Läs pressmeddelandet 2024-02-14]

Ta klimatansvar du med. Beställ evoZero här.

Fyra anledningar att använda evoZero

1. Möjliggör betong med noll nettoutsläpp
evoZero är precis samma cementprodukt som tidigare, med enda (viktiga) skillnaden att koldioxiden fångats in fysiskt vid fabriken för att lagras permanent. Den belastar alltså inte vare sig miljön eller cementprodukten, och det innebär att du har möjlighet att tillverka en betong med noll nettoutsläpp.

2. Samma höga prestanda
Eftersom cementprodukten är densamma som tidigare sker ingen påverkan på prestanda eller hållfasthet utan dessa parametrar är precis lika goda som tidigare.

3. Du kan använda traditionella byggmetoder
För den som gjuter med evoZero behöver ingen anpassning göras såsom längre torktider eller uppvärmning vintertid, vilket idag kan krävas när du använder en hög inblandning av alternativa bindemedel. Detta innebär en kostnadsbesparing på byggplatsen, och en ökad trygghet i processen.

4. Stärker din hållbarhetsprofil
Du kommer att sticka ut som en aktör som går i framkant när det gäller klimatmedvetet byggande, och kan använda det i din egen marknadsföring. Du tar ansvar, och det syns.

Beställ evoZero här
Ett mötesrum med människor som diskuterar evoZero

evoZero

Vad är evoZero?

Vad som startade som en visionär idé i Brevik, Norge förverkligas nu i form av ett världsunikt industriprojekt – den första CCS-anläggningen inom cementindustrin.

Genom att ta bort koldioxiden vid källan i cementproduktionen genom carbon capture-teknik får vi precis samma cement som tidigare med lika god prestanda, men som möjliggör att vi kan bygga med betong utan klimatavtryck.

Vi kallar det evoZero®. 

Hör av dig och beställ evoZero här

Det går att nå noll nettoutsläpp

evoZero® är ett unikt cement som gör det möjligt att bygga i betong med noll nettoutsläpp. Genom att fördela (massbalansera) den utsläppsminskning som koldioxidinfångningen ger till valda cementprodukter från Brevik, går det ─ i kombination med karbonatisering* som sker när cementen används i betong ─ att nå noll nettoutsläpp.

* karbonatisering innebär att betong i alla byggnationer tar upp koldioxid direkt ur luften och lagrar det permanent. Det är en naturlig process som pågår hela tiden i betongkonstruktioner.

Vilken är tekniken bakom evoZero?

Betong är samhällets vanligaste byggmaterial. Tillverkningen av cement som är nyckelingrediensen i betong, står för 5–7 % av de globala koldioxidutsläppen.

Heidelberg Materials arbetar inom många parallella områden för att minska utsläppen från cementtillverkningen. För att nå större utsläppsminskningar på en gång behövs dock koldioxidinfångning och -lagring.

Bilderna nedan visar hur processen fungerar.

Så funkar koldioxidavskiljning.

Illustration av CCS värdekedja exempel Brevik.

CCS värdekedja. Illustration av CCS värdekedja exempel Brevik.

Tidslinje – stegen från vision till leverans av evoZero

  • 2005: Fullskalig skrivbordsstudie CCS-fabrik
  • 2011: Teknisk förstudie
  • 2013: Uppstart av projektet
  • 2014: Tekniktester
  • 2016: Genomförbarhetsstudie och konceptstudie
  • 2018: FEED-studie (front-end engineering and design)
  • 2020: Regeringsinitiativet Langskip lanseras, för att stödja utvecklingen av CCS i Norge.
  • 2021: Byggstart CCS-fabriken i Brevik
  • 2025: Leverans av evoZero®

Vanliga frågor

Vilket är Heidelberg Materials mål med att utveckla evoZero?

Målet är att göra det möjligt för kunderna att uppfylla sina hållbarhetsmål genom att leverera cement som möjliggör att bygga i betong med noll nettoutsläpp. Heidelberg Materials vill också skapa en starkare efterfrågan på byggmaterial med betydligt mindre klimatavtryck för att påskynda den gröna omställningen i vår sektor.

Varför ska jag bygga med evoZero?

evoZero är vårt produktutbud som gör det möjligt för våra kunder och vår värdekedja att nå nettonoll.

För vilka konstruktioner kan evoZero användas?

Alla konstruktioner kan byggas med evoZero eftersom produkterna inte kompromissar med vare sig kvalitet eller prestanda.

Hur uppnår man nettonollbetong genom att använda evoZero?

Netto noll uppnås genom att tillämpa principer för massbalansallokering av den koldioxidminskning som uppstår genom avskiljning och lagring av koldioxid i Brevikfabriken, samt karbonatiseringen som kunden kan tillgodoräkna sig. Processen med massbalansallokering granskas oberoende av Det Norske Veritas (DNV).

Hur går jag tillväga om jag vill köpa och bygga med evoZero?

Kontakta din försäljningsrepresentant som kommer att vägleda dig vidare.

Till marknad- och försäljning