Heidelberg Materials lanserar evoZero-cement från världens första CCS-anläggning i cementindustrin

Genom målmedvetet innovationsarbete och teknikutveckling är världens första storskaliga koldioxidinfångningsanläggning (CCS) inom cementindustrin snart i drift. Satsningen innebär att Heidelberg Materials kommer att kunna erbjuda cement som möjliggör byggande i betong utan nettoutsläpp av koldioxid.

Vad som startade som en visionär idé i Brevik, Norge, förverkligas nu i form av ett världsunikt industriprojekt som siktar till att fånga upp emot 400 000 ton koldioxid årligen. Projektet visar att det går att ställa om cementtillverkningen – en sektor som idag står för mellan 5–7 procent av de globala utsläppen.

I samband med detta lanserar Heidelberg Materials evoZero – cementprodukter som gör det möjligt att bygga med betong utan nettoutsläpp. Betong är samhällets vanligaste byggmaterial.

Under nästa år kommer de sista delarna på plats i CCS-anläggningen som påbörjades 2021. En god samverkan under lång tid med såväl statliga som privata aktörer har varit avgörande för att lyckas med industrisatsningen och för att få på plats de efterföljande stegen som omfattar transport och lagring av koldioxid. Den norska regeringens satsning Langskip har varit central för initiativet.

Målet med projektet har varit att visa att det är möjligt att ställa om cementindustrin och kunna producera cement med avsevärt bättre klimatprofil och med precis samma produktegenskaper, höga prestanda och användningsområden som tidigare.

evoZero produceras i Brevik, Norge, och kommer även att erbjudas den svenska marknaden. Enligt nuvarande tidplan förväntas evoZero kunna levereras under 2025.

– Med CCS satsningen i Brevik och evoZero-produkterna når vi en historisk milstolpe i utvecklingen av vår industri. Det är ett fundamentalt steg för samhällets möjlighet att bygga i betong utan nettoutsläpp. Nu ser vi fram emot att framåtlutade byggaktörer banar vägen och planerar sina kommande projekt med evoZero, säger Giv Brantenberg, General Manager Heidelberg Materials Northern Europe.

Satsningar på CCS tar fart

CCS-projektet i Brevik är ett banbrytande projekt. Det lägger bland annat grunden för den ännu större satsningen på koldioxidinfånging som pågår i Slite på Gotland där infångning av upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen planeras starta 2030. Det är en investering i storleksordningen tio miljarder kronor som kommer att minska utsläppen i Sverige med motsvarande fyra procent jämfört med dagens utsläpp, och möjliggöra byggsektorns klimatomställning.

– För att cementindustrin i Sverige ska kunna vara konkurrenskraftig på sikt behöver vi fullfölja CCS-satsningen i Slite. För detta behövs bland annat nödvändiga tillstånd och en utbyggd elförsörjning till Gotland. Det kommer i sin tur att bidra till försörjningstryggheten för cement i Sverige samtidigt som vi skapar fler arbetstillfällen på Gotland, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Under 2024 kommer förberedande investeringar i Slite att påbörjas med målet att börja bygga en fullskalig koldioxidinfångningsanläggning 2027. Ett slutligt investeringsbeslut fattas kring årsskiftet 2026/2027.

 

Om CCS-projektet i Brevik

 • Projektet i Brevik, Norge, är den första CCS-satsningen i industriell skala inom global cementindustri.
 • Som en del av norska statens stöd för utveckling av CCS-värdekedjan i Norge, som går under namnet Langskip, beslutades 2020 om ett stöd för uppbyggnaden av en koldioxidinfångningsanläggning i Brevik.
 • Om- och tillbyggnationen av cementfabriken har nått cirka 70 procent färdigställande.
 • Infångningsanläggningen kommer den att årligen fånga in upp emot 400 000 ton koldioxid, vilken därefter transporteras medfartyg och lagras under havsbotten i Nordsjön. Läs mer på www.brevikccs.com

Om CCS-projektet i Slite

 • 2021 inleddes förstudien med stöd av Energimyndigheten.
 • 2022 till början av 2024 pågår genomförbarhetsstudien som stöds av Energimyndigheten. Under 2024 inleds projekteringsfasen.
 • Senast kring årsskiftet 2026/2027 ska ett slutligt investeringsbeslut fattas för att anläggningen ska kunna stå klar 2030.
 • Anläggningen kommer att fånga upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid varje år. Flera hundratusen ton av dessa utsläpp är biogena och därför skapas en betydande kolsänka.
 • Satsningen förutsätter att nödvändiga tillstånd är på plats senast i början av 2026 och att den elnätsinfrastruktur som är avgörande för satsningen, kommer på plats i tid. Läs mer på www.sliteccs.se
   

Pressbilder

Emma Sjöberg

Head of Communications Heidelberg Materials Northern Europe

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Pressbilder evoZero