evoZero: Cement för betong utan klimatavtryck

Genom målmedvetet innovationsarbete och teknikutveckling är världens första storskaliga koldioxidinfångningsanläggning (CCS) inom cementindustrin snart i drift. I samband med det presenterar vi evoZero® – cementprodukter som gör det möjligt att bygga med betong – som är samhällets vanligaste byggmaterial - med noll nettoutsläpp.

Ett mötesrum med människor som diskuterar evoZero

evoZero

Vad är evoZero?

Vad som startade som en visionär idé i Brevik, Norge förverkligas nu i form av ett världsunikt industriprojekt – den första CCS-anläggningen inom cementindustrin.

Genom att ta bort koldioxiden vid källan i cementproduktionen genom carbon capture-teknik får vi ett cement som har precis lika god prestanda som tidigare, men som möjliggör att vi kan bygga med betong utan klimatavtryck.

Vi kallar det evoZero®. 

Vi erbjuder två olika kategorier i evo-serien:

evoZero®:
Ett unikt cement som gör det möjligt att bygga i betong med noll nettoutsläpp. Genom att fördela (massbalansera) den utsläppsminskning som koldioxidinfångningen ger till valda cementprodukter från Brevik, går det ─ i kombination med karbonatisering* som sker när cementen används i betong ─ att nå noll nettoutsläpp.

evoBuild: 
Med den fysiska infångningen av koldioxid i Brevik och tekniska allokeringsprinciper kan vi leverera ett i cement med avsevärt lägre klimatavtryck än dagens cement.

* karbonatisering innebär att betong i alla byggnationer tar upp koldioxid direkt ur luften och lagrar det permanent. Det är en naturlig process som pågår hela tiden i betongkonstruktioner.

Vilken är tekniken bakom evoZero?

Betong är samhällets vanligaste byggmaterial. Tillverkningen av cement som är nyckelingrediensen i betong, står för 5–7 % av de globala koldioxidutsläppen.

Heidelberg Materials arbetar inom många parallella områden för att minska utsläppen från cementtillverkningen. För att nå större utsläppsminskningar på en gång behövs dock koldioxidavskiljning och lagring.

Bilderna nedan visar hur processen fungerar.

Så funkar koldioxidavskiljning.

Illustration av CCS värdekedja exempel Brevik.

CCS värdekedja. Illustration av CCS värdekedja exempel Brevik.

Tidslinje – stegen från vision till leverans av evoZero

  • 2005: Fullskalig skrivbordsstudie
  • 2011: Teknisk förstudie
  • 2013: Uppstart av projektet
  • 2014: Tekniktester
  • 2016: Genomförbarhetsstudie och konceptstudie
  • 2018: FEED-studie (front-end engineering and design)
  • 2020: Regeringsinitiativet Langskip lanseras, för att stödja utvecklingen av CCS i Norge.
  • 2021: Byggstart
  • 2025: Leverans av evoZero®

Vanliga frågor

Vilket är Heidelberg Materials mål med att utveckla evoZero?

Målet är att göra det möjligt för kunderna att uppfylla sina hållbarhetsmål genom att leverera cement som möjliggör att bygga i betong med noll nettoutsläpp. Heidelberg Materials vill också skapa en starkare efterfrågan på byggmaterial med betydligt mindre klimatavtryck för att påskynda den gröna omställningen i vår sektor.

Varför ska jag bygga med evoZero?

evoZero är vårt produktutbud som gör det möjligt för våra kunder och vår värdekedja att nå nettonoll.

För vilka konstruktioner kan evoZero användas?

Alla konstruktioner kan byggas med evoZero eftersom produkterna inte kompromissar med vare sig kvalitet eller prestanda.

Hur uppnår man nettonollbetong genom att använda evoZero?

Netto noll uppnås genom att tillämpa principer för massbalansallokering av den koldioxidminskning som uppstår genom avskiljning och lagring av koldioxid i Brevikfabriken, samt karbonatiseringen som kunden kan tillgodoräkna sig. Processen med massbalansallokering granskas oberoende av Det Norske Veritas (DNV).

Vad är skillnaden mellan evoZero och evoBuild?

Heidelberg Materials i Norge och Sverige erbjuder två produktserier baserade på CCS-projektet i Brevik. evoZero är ett massbalanserat produktsortiment som gör att våra kunders projekt kan positionera sig som pionjärprojekt eftersom de möjliggör ett netto-noll-fotavtryck. evoBuild är vårt produktsortiment baserat på fysiska allokeringsprinciper som fortfarande har en miljödeklaration med ett GWP-värde som överträffar de flesta produkter som finns på marknaden idag.

Hur går jag tillväga om jag vill köpa och bygga med evoZero?

Kontakta din försäljningsrepresentant som kommer att vägleda dig vidare.

Till marknad- och försäljning