Aalborg White

AALBORG WHITE är ett importerat portlandcement med ordinär hållfasthetsutveckling. Det används i konstruktioner med höga krav på en vit och mycket ljus betong. Cementet är ett utpräglat lågalkalicement. Den vita färgen erhålls genom användning av speciellt rena råmaterial och genom en speciell brännings- och malningsteknik.  

 

Prestandadeklaration finns tillgängligt på AALBORG WHITE’s hemsida

Möbler tillverkade av Design By Cement

Ladda ner