Bascement Slite

Bascement är ett cement som anpassats till dagens högt ställda krav på ett hållbart byggmaterial.

Referenser

Pelare till P-hus i Linköping.

Nybro Cementgjuteri har gått över till nya Bascement Slite

Nybro Cementgjuteri har gått över till nya Bascement Slite