Hur klimatoptimerades betongen?

Inledningsvis gjordes flera livscykelanalyser av olika stommaterial. När Riksbyggen insåg att det borde gå att optimera betongstommen ställdes en rad krav på betongen med syfte att minska dess klimatpåverkan. Kraven omfattade bland annat lägre andel klinker i cementen, lägre andel cement i betongen samt armering med låg klimatpåverkan. 

Optimering av betong medför 30 % mindre klimatpåverkan
Bindemedlet i betong är främst cement tillverkat av cementklinker, och tillverkning av cementklinker är en energi- och koldioxidintensiv process. Idag finns en möjlighet att använda alternativ till cementklinker och i detta fall har tillverkaren av den förtillverkade betongen valt att använda tillsatsmaterialet flygaska, vilket är en restprodukt från kraftindustrin. Inblandningen av flygaska i cementblandningen för Brf Viva kan vara upp till 30 % vilket ger en lägre miljöpåverkan än dagens Bascement (CEM ll/A) där ca 15 % flygaska blandas in.

Den större andelen flygaska i cementen gjorde att betongen nu fick en klimatoptimerad profil som medför en minskad klimatpåverkan med 30 %.
 

Cementa och Brf Viva - start